Akademická rada

Předseda rady – doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.

Členové akademické obce školy:

Mgr. Kateřina Baušteinová

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.

Jozef Ftorek, M.A.

prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

JUDr. Helena Chaloupková

Ing. Zdeněk Koníček

Ing. Květoslava Kořínková, CSc.

doc. PhDr. Branislav Kováčik, Ph.D.

prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.

Mgr. Andrea Manová

PhDr. Jana Marková, Ph.D.

Mgr. Jan Polišenský, Ph.D.

PhDr. Vít Rouč, Ph.D.

Bc. Tereza Sato

Mgr. Jan Slavíček, Ph.D.

RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.

JUDr. Štefan Viedenský

Nečlenové akademické obce školy:

Mgr. Martina Houdková – generální ředitelka VŠMVV Praha, o.p.s.

Mgr. Pavel Brabec – prezident Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace

PhDr. Ľudovít Hucík, Ph.D. – zástupce ředitele Vzdělávacího a konzultačního institutu v Bratislavě

doc. Ing. Václav Petříček, CSc. – předseda představenstva, Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k.

PhDr. Ing. Miriam Zajacová, Ph.D. – jednatelka Central European Education Institute, s.r.o.

JUDr. Věra Jeřábková, CSc. – ředitelka Diplomatické akademie MZV

Ing. Martin Tlapa, MBA – náměstek ministra zahraničních věcí

doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA – ekonom

prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. – vedoucí katedry českého jazyka – Jihočeská univerzita

doc. PhDr. Zdeněk Uherek,CSc. – ředitel Etnologického ústavu

PhDr. Ing. Jiří Weigl, CSc. – Institut Václava Klause

Jan Kavan, B.Sc., CH, Hon. D. HumLitt.