(Česky) Mezinárodní a diplomatická studia

Dvouleté magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě

ZÁKLADNÍ INFORMACE
  • Study programme:Mezinárodní a veřejné vztahy
  • Standard length of study:2 roky
  • Form of study:prezenční a kombinovaná
  • Accreditation number:
  • Specialization:
ADMISSION PROCEDURE APPLICATION FORM TUITION FEES
FOCUS OF THE STUDY

Sorry, this entry is only available in Czech.

GRADUATE'S PROFILE

Absolvent oboru je vybaven znalostmi z oboru mezinárodních vztahů a diplomacie, je seznámen s poznatky o funkcích a činnosti národních a mezinárodních organizací a institucí se zvláštním zřetelem věnovaným studiu cílů, struktury a fungování Evropské unie a NATO. Může se uplatnit ve vedoucích a řídících funkcích v mezinárodních strukturách státní a veřejné správy, v mezinárodních organizacích evropského i celosvětového charakteru nebo v řadě organizací nevládního charakteru.

(Česky) Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie

Sorry, this entry is only available in Czech.

Contact form

Take advantage of the integrated email form through which you can also contact us.

Sorry, this entry is only available in Czech.

Newsletter