International and diplomatic studies

Dvouleté magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě
Study programme:
Mezinárodní a veřejné vztahy
Standard length of study:
2 roky
Form of study:
prezenční a kombinovaná

Zaměření studia

(Česky) Navazující magisterský studijní obor Mezinárodní a diplomatická studia je určen uchazečům, kteří mají zájem pracovat v oblasti mezinárodních vztahů a diplomatických aktivit a kteří v bakalářském studiu získali základní znalosti potřebné pro pokračování ve studiu tohoto náročného oboru.

Profilové předměty

  • (Česky) Mezinárodní politika
  • (Česky) Teorie mezinárodních vztahů
  • (Česky) Dějiny diplomacie
  • (Česky) Mezinárodní bezpečnost a otázky války a míru
  • (Česky) Ekonomická diplomacie
  • (Česky) Preventivní diplomacie

Profil absolventa

Absolvent oboru je vybaven znalostmi z oboru mezinárodních vztahů a diplomacie, je seznámen s poznatky o funkcích a činnosti národních a mezinárodních organizací a institucí se zvláštním zřetelem věnovaným studiu cílů, struktury a fungování Evropské unie a NATO. Může se uplatnit ve vedoucích a řídících funkcích v mezinárodních strukturách státní a veřejné správy, v mezinárodních organizacích evropského i celosvětového charakteru nebo v řadě organizací nevládního charakteru.

(Česky) Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie

(Česky) Katedra Mezinárodních vztahů a diplomacie se podílí na výuce bakalářského a magisterského studijního programu v prezenčním i kombinovaném studiu. V bakalářském programu zajišťuje výuku některých předmětů studijního základu (Společenský protokol, Informačně-analytická činnost) a vybraných předmětů pro další profilace (Profesní etiketa). Hlavní náplní činnosti je gesce studijního oboru 6701R006 „Mezinárodní vztahy a diplomacie“.

V magisterském studijním programu katedra nabízí obor „Mezinárodní a diplomatická studia“.

(Česky) Při zajišťování výuky a dalších činností katedra spolupracuje s Radou pro mezinárodní vztahy a se Střediskem mezinárodních studií Jana Masaryka FMV VŠE v Praze.

Členové katedry se rovněž aktivně účastní na vědecké a publikační činnosti školy. V poslední době katedra řešila grantový projekt Grantové agentury ČR Ekonomická dimenze české diplomacie a její aplikace ve vztahu k zemím Západního Balkánu.

Contact form

Take advantage of the integrated email form through which you can also contact us.

Sorry, this entry is only available in Czech.

About school

Useful