(Česky) Politologie a politický marketing

Dvouleté magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě

ZÁKLADNÍ INFORMACE
  • Study programme:Mezinárodní a veřejné vztahy
  • Standard length of study:2 roky
  • Form of study:prezenční a kombinovaná
  • Accreditation number:
  • Specialization:
ADMISSION PROCEDURE APPLICATION FORM TUITION FEES
FOCUS OF THE STUDY

Sorry, this entry is only available in Czech.

GRADUATE'S PROFILE

Absolvent je důkladně seznámen s domácí i zahraniční politikou České republiky. Dále zná politologickou teorii a je připraven využívat ji při posuzování a řešení problémů praxe. Současně je vybaven poznatky o činnosti a využití médií. Rozumí marketingu, marketingovým procesům a jejich využití v praxi. Může se uplatnit jak v oblasti státní správy, tak v oblasti nevládních organizací, v médiích, subjektech zabývajících se marketingem a PR, nebo subjektech poskytujících poradenskou činnost.

(Česky) Katedra Public Relations a komunikace

Sorry, this entry is only available in Czech.

Contact form

Take advantage of the integrated email form through which you can also contact us.

Sorry, this entry is only available in Czech.

Newsletter