(Česky) Public Relations

Tříleté bakalářské studium v prezenční nebo kombinované formě
Study programme:
Mezinárodní a veřejné vztahy
Standard length of study:
3 roky
Form of study:
prezenční a kombinovaná

Zaměření studia

(Česky) Public Relations je akreditovanou specializací oboru „Veřejná správa a Public Relations“. Škola touto profilací reaguje na rostoucí význam komunikace a ovlivňování společnosti. Absolvování profilace PR a dané specializace vytváří předpoklady pro kvalifikované působení v oblasti komunikace a ovlivňování společnosti na všech úrovních. Absolventi se uplatní nejen ve společnostech specializovaných na tyto aktivity, ale i ve sdělovacích prostředcích, v institucích státní správy a samosprávy, v regionálních a místních institucích, v politických stranách apod.

Profilové předměty

  • (Česky) Teorie a praxe PR
  • (Česky) Analýza mediálních obsahů
  • (Česky) Mediální komunikace
  • (Česky) Marketingová komunikace
  • (Česky) Geneze a základy PR
  • (Česky) Základy marketingu

Profil absolventa

Absolvent je schopen uplatnit studiem získané odborné znalosti a dovednosti v subjektech veřejné správy v ČR, EU i dalších mezinárodních organizací (OSN, Rada Evropy, NATO, OECD apod.) a v komunikaci s veřejností u firem orientovaných na PR aktivity, reklamních agenturách nebo ve sdělovacích prostředcích.

(Česky) Katedra Public Relations a komunikace

(Česky) Public Relations je akreditovanou specializací oboru „Veřejná správa a Public Relations“. Škola touto profilací reaguje na rostoucí význam komunikace a ovlivňování společnosti. Absolvování profilace PR a dané specializace vytváří předpoklady pro kvalifikované působení v oblasti komunikace a ovlivňování společnosti na všech úrovních.

(Česky) Absolventi se uplatní nejen ve společnostech specializovaných na tyto aktivity, ale i ve sdělovacích prostředcích, v institucích státní správy a samosprávy, v regionálních a místních institucích, v politických stranách apod.

Contact form

Take advantage of the integrated email form through which you can also contact us.

Sorry, this entry is only available in Czech.

About school

Useful