(Česky) Veřejná správa

Tříleté bakalářské studium v prezenční nebo kombinované formě

ZÁKLADNÍ INFORMACE
  • Study programme:Mezinárodní a veřejné vztahy
  • Standard length of study:3 roky
  • Form of study:prezenční a kombinovaná
  • Accreditation number:
  • Specialization:
ADMISSION PROCEDURE APPLICATION FORM TUITION FEES
FOCUS OF THE STUDY

Sorry, this entry is only available in Czech.

GRADUATE'S PROFILE

Absolvent je schopen uplatnit studiem získané odborné znalosti a dovednosti v subjektech veřejné správy v ČR, EU i dalších mezinárodních organizací (OSN, Rada Evropy, NATO, OECD apod.) a v komunikaci s veřejností u firem orientovaných na PR aktivity, reklamních agenturách nebo ve sdělovacích prostředcích.

(Česky) Katedra evropských studií, veřejné správy a práva

Sorry, this entry is only available in Czech.

(Česky) Ing. Květoslava Kořínková, CSc.

(Česky) JUDr. Štefan Viedenský

Contact form

Take advantage of the integrated email form through which you can also contact us.

Sorry, this entry is only available in Czech.

Newsletter