Knihovna

Katalog knihovny

Knihovna buduje fondy informačních zdrojů v papírové i elektronické podobě podle informačního profilu, který vychází z akreditovaných studijních oborů VŠMVVP. Jedná se především o profilové obory: mezinárodní vztahy a diplomacie, marketing a management, veřejná správa, Public Relations, bezpečnost a obrana, sociologie, filosofie, politologie, ekonomie a ostatní společenské vědy. Knihovna VŠMVVP slouží primárně studentům VŠMVVP.

Otevírací doba knihovny (letní semestr 2016/2017):

Pondělí   9:30 – 11:30

Středa     9:30 – 11:30

Pátek      9:30 – 11:30

Služby knihovny:

  • užívání studovny
  • přístup na internet
  • půjčování knih prezenčně i absenčně
  • prodej skript.

Informační služby knihovny

Knihovna poskytuje uživatelům informace o odborné a vědecké literatuře domácí i zahraniční provenience z oborů, které jsou v souladu s informační gescí VŠMVVP. Knihovna poskytuje konzultace ohledně formální úpravy studentských závěrečných prací. Na pracovníky knihovny se můžete obrátit s dotazem ohledně citačních norem a jak řádně citovat v závěrečné práci.

Vybavení knihovny

  • české i zahraniční monografie
  • studijní texty
  • studentské závěrečné práce
  • noviny a odborné a naučné časopisy.

Výpůjční lhůty

studenti VŠMVVP veřejnost
Monografie 1 měsíc (10 titulů) jen prezenčně
Časopisy 1 měsíc jen prezenčně
Závěrečné práce jen prezenčně jen prezenčně

Online katalog momentálně připravujeme

Další knihovní zdroje

Pokud u nás v knihovně nenajdete požadovanou knihu, tak doporučujeme obrátit se na tyto veřejné knihovny a nebo na služby Google.

Národní knihovna ČR

Národní technická knihovna ČR

Knihovna Akademie věd ČR

Městská knihovna Praha

Google Books

Google Scholar