Vysoká škola mezinárodních
a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

U Santošky 17, Praha 5, 150 00

info@vsmvv.cz

+420 251 563 158
+420 251 562 124
+420 251 561 557

IČ: 25739018

Kontaktní formulář

Využijte integrovaného emailového formuláře, prostřednictvím kterého nás můžete rovněž kontaktovat.

Jméno Funkce Telefon Email
doc. PhDr. Václav Soukup, CSc. rektor školy +420 251 171 930 soukup@vsmvv.cz
doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. generální ředitel cajka@vsmvv.cz
Mgr. Štěpán Strnad, PhD. prorektor pro zahraniční vztahy a PR +420 251 171 948 strnad@vsmvv.cz
doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc. prorektor pro výuku, rozvoj a evaluaci vzdělávání +420 251 171 953 prorok@vsmvv.cz
doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. prorektor pro vědu, výzkum, tvůrčí, publikační a grantovou činnost +420 251 171 942 stedron@vsmvv.cz
Mgr. Andrea Manová, Ph.D. tajemnice rektora +420 251 171 947 manova@vsmvv.cz
Mgr. Romana Kofroňová finanční a personální ředitelka +420 241 482 427 kofronova@vsmvv.cz
Naděžda Sýkorová sekretariát generálního ředitele a rektora +420 251 171 930 info@vsmvv.cz
Jméno Funkce Telefon Email
Bc. Tereza Sato Vedoucí studijního oddělení +420 251 171 951 sato@vsmvv.cz
Mgr. Miloslava Přibylová referentka studijního oddělení, praxe +420 251 171 935 pribylova@vsmvv.cz
Bc. Blanka Králová referentka studijního oddělení +420 251 171 936 kralova@vsmvv.cz

Katedry

Poznejte všechny naše přednášející i jednotlivé katedry.

Jméno Funkce Telefon Email
Mgr. Kateřina Baušteinová vedoucí katedry jazyků +420 251 171 941 bausteinova@vsmvv.cz
doc. PhDr. Václav Soukup, CSc. rektor školy +420 251 171 930 soukup@vsmvv.cz
prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. vedoucí katedry mezinárodních vztahů a diplomacie +420 251 171 944 vesely@vsmvv.cz
Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. vedoucí katedry PR +420 251 171 956 kohoutek@vsmvv.cz
Mgr. Štěpán Strnad, PhD. prorektor pro zahraniční vztahy a PR +420 251 171 948 strnad@vsmvv.cz
prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. profesor +420 251 171 944 lehmannova@vsmvv.cz
doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc. prorektor pro výuku, rozvoj a evaluaci vzdělávání +420 251 171 953 prorok@vsmvv.cz
doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. prorektor pro vědu, výzkum, tvůrčí, publikační a grantovou činnost +420 251 171 942 stedron@vsmvv.cz
prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. profesor +420 251 171 944 gombar@vsmvv.cz
JUDr. Helena Chaloupková, Ph.D. odborný asistent +420 251 171 953 chaloupková@vsmvv.cz
Mgr. Hana Zmeková, MBA odborný asistent +420 251 171 953 zmekova@vsmvv.cz
Jozef Ftorek, M.A. odborný asistent +420 251 171 935 ftorek@vsmvv.cz
Ing. Dagmar Dvořáková odborný asistent +420 251 171 956 dvorakovad@vsmvv.cz
Ing. Josef Hrudka odborný asistent +420 251 171 953 hrudka@vsmvv.cz
doc. Ing. Antonín Peltrám, CSc. emeritní rektor
Ing. Květoslava Kořínková, CSc. vedoucí katedry evropských studií, veřejné správy a práva +420 251 171 937 korinkova@vsmvv.cz
doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. docent +420 251 171 937 bohata@vsmvv.cz
JUDr. Daniela Kovářová tajemník katedry +420 251 171 937 kovarova@vsmvv.cz
JUDr. Štefan Viedenský odborný asistent, předseda AS +420 251 171 937 viedensky@vsmvv.cz
Mgr. Adriano Baldessari odborný asistent +420 251 171 940 baldessari@vsmvv.cz
Mgr. Luďa Fialová odborný asistent +420 251 171 941 fialova@vsmvv.cz
Mgr. Miriam Pavlišová odborný asistent +420 251 171 940 pavlisova@vsmvv.cz
Mgr. Ing. Irena Rudolfová odborný asistent +420 251 171 941 rudolfova@vsmvv.cz
Mgr. Santiago López odborný asistent +420 251 171 941 lopez@vsmvv.cz
Mgr. Daniel Machytka, Ph.D. odborný asistent +420 251 171 943 machytka@vsmvv.cz
PhDr. Jana Marková, Ph.D. odborný asistent +420 251 171 943 markova@vsmvv.cz
Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA odborný asistent +420 251 171 939 mesrsmid@vsmvv.cz
Mgr. Jan Polišenský, Ph.D. +420 251 171 946 polisensky@vsmvv.cz
PhDr. Alena Mrázová odborný asistent
Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. odborný asistent +420 251 171 948 dubsky@vsmvv.cz
PhDr. Vít Rouč, Ph.D. odborný asistent +420 251 171 948 rouc@vsmvv.cz

POBOČKA VŠMVV V BRATISLAVĚ

Pobočka:
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave
Bárdošova 33, 833 12 Bratislava


Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.

Nech se inspirovat – navštiv nás a poznej naše úspěšné studenty a absolventy!

Newsletter