doc. Ing. Pavel Gavlas, CSc.

docent
+420 251 171 949
gavlas@vsmvv.cz

Doc. Ing. Pavel Gavlas, CSc., je docentem katedry Mezinárodních vztahů a diplomacie od r. 2005, kde se zabývá především otázkami mezinárodní i vnitřní bezpečnosti a problematikou verbální analýzy. V bakalářském programu přednáší předměty Mezinárodní a národní bezpečnost a Informačně analytická činnost a v magisterském programu předmět Mezinárodní bezpečnost a otázky války a míru. Vědeckou práci zaměřuje na bezpečnostní otázky obecně a zaměřuje se na státy bývalého SSSR a problematiku Východu. V letech 2007 – 2011 vedl studentský team, který sbíral, především v Ruské Federaci a SNS. V letech 2010 – 2011 byl prorektorem analyzoval a vydával pravidelné (týdenní) informace o dění ve Východní Evropě, pro výuku.  Publikační činnost v období po r. 2005 byla zaměřena především do oblasti výuky, (skripta pro všechny přednášené předměty a elektronické soubory – Výběr z přednášek pro přednášené předměty) a na příspěvky na konferencích organizovaných jak VŠMVV, tak i jinými subjekty, včetně zahraničních. Od r. 2015 pracuje také v Institutu globálních studií UJAK Praha, jako vedoucí kabinetu globální politiky.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.

Nech se inspirovat – navštiv nás a poznej naše úspěšné studenty a absolventy!

Newsletter