JUDr. Blanka Žáčková

odborný asistent
+420 251 171 937
zackova@vsmvv.cz

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2001 pracuje ve veřejné správě jako právník se specializací na veřejné právo a legislativu. V rámci oboru absolvovala řadu odborných seminářů a konferencí, zejména ke správnímu řádu.  Dlouhodobě působí jako lektorka a zkušební komisařka pro obecnou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, aktivně provozuje lektorskou a konzultační činnost v oblasti veřejné správy. Je autorkou stanovisek k vybraným problémům ve veřejné správě, zkušebních otázek a testů pro ověřování znalostí veřejné správy a správního řádu.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.

Nech se inspirovat – navštiv nás a poznej naše úspěšné studenty a absolventy!

Newsletter