Mgr. Daniel Machytka, Ph.D.

odborný asistent
+420 251 171 943
machytka@vsmvv.cz

Člen akademické obce, výzkumný pracovník, ekonom, pedagog, odborný asistent a mnohaletý student nedozírné problematiky mezinárodních ekonomických vztahů. V roce 2015 absolvoval doktorské studium na Vysoké škole ekonomické na Fakultě mezinárodních vztahů na Katedře světové ekonomiky. Jeho specializací jsou mezinárodní ekonomické vztahy a dění ve světové ekonomice se zaměřením na energetickou bezpečnost Evropské unie. V letech 2012-2015 působil na Vysoké škole ekonomické jako doktorand, lektor, tutor a odborný asistent. V těchto letech také prováděl svůj vědecký výzkum a byl členem řešitelských týmu u projektů: IGA F2/24/2010 a IGA F2/15/2013. Mezi lety 2014 a 2015 působil jako člen revizní komise České Asociace pro Evropská studia a dále jako člen řady projektů v rámci Centra Evropských studií na Vysoké škole Ekonomické. V roce 2013 absolvoval vědecko-výzkumnou stáž na Staffordshire University, kde si získal přátelství mnoha tamních kolegů a rozšířil pole své působnosti o mezinárodní zkušenosti. Během své dosavadní výzkumné aktivity publikoval sérii odborných článků a aktivně se účastnil několika zahraničních konferencí. V roce 2016 publikoval článek Mořské větrné parky a jejich propojení s oceánskou energií. V ruce 2015 obhájil svou disertační práci na téma Možnosti posílení energetické bezpečnosti Evropské unie s akcentem na obnovitelné zdroje. V roce 2014 publikoval článek Aplikace konceptu energetické účinnosti napříč Evropskou unií a se svým kolegou prezentoval svůj výzkum na vědecké konferenci v USA na téma European Internal Energy Market in example of the CEZ Group as a playeron both internal and external European energy markets. V roce 2013 publikoval články Proliferace obnovitelných zdrojů v kontextu jejich vnitrostátní podporyVztah mezi energetickou bezpečností Evropské unie a využitím obnovitelné energie z oceánů a moří. V letech 2012 a 2011 publikoval texty Strategie Evropa 2020 a její vliv na postavení EU ve světové ekonomice,  Obnovitelné zdroje v kontextu energetické bezpečnosti Evropské unieDůsledky plynoucí z užití obnovitelných zdrojů, jako nástroje energetické bezpečnosti Evropské unie a Komitologie jako hybný mechanismus evropské integrace. Současná Evropa. Jako doktorand se účastnil série konferencí, kde představil své příspěvky Význam obnovitelné energie z oceánů pro energetickou bezpečnost Evropské unie v roce 2013 a Možnosti posílení energetické bezpečnosti Evropské unie. V současnosti pracuje na sepsání vlastní monografie a na dílčích osobních výzkumech.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.