PhDr. Jan Slavíček, Ph.D.

odborný asistent
+420 251 171 956
slavicek@vsmvv.cz

Historik moderních dějin, hospodářský a sociální historik, politolog (nar. 2. 6. 1979 v Děčíně). Absolvoval magisterské studium historie-politologie na FF UK (2005) a doktorské studium moderních hospodářských a sociálních dějin tamtéž (2015). Od roku 2011 působí na VŠMVV Praha, současně přednáší specializační předměty na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK. Specializuje se na moderní politické dějiny (české i světové po druhé světové válce), moderní hospodářské a sociální dějiny (především dějiny obchodu a družstevnictví), dějiny mezinárodních vztahů, dějiny politického myšlení, teorii a kritiku totalitarismu. Je autorem cca 10 odborných článků či příspěvků v kolektivních monografiích a sbornících.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.

Nech se inspirovat – navštiv nás a poznej naše úspěšné studenty a absolventy!

Newsletter