S kým se na škole potkáte

Emeritní velvyslankyně České republiky v Lotyšsku a v Řecku. Přednáší diplomatickou praxi,diplomatický protokol a základy úspěšného vyjednávání. Sedmnáct let působila na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky.

Od roku 2016 zastává pozici rektora Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha.

Ve své výzkumné, publikační a pedagogické činnosti se zaměřuje na kulturní antropologii, paleoantropologii a kulturní ekologii. Vydal řadu odborných studií a monografií, které jsou věnovány teorii a dějinám antropologického myšlení. Mezi další oblasti jeho odborného zájmu patří pravěká archeologie, konkrétně problematika evoluce člověka a lidské kultury.

K jeho významným vědeckým monografiím patří Dějiny sociální a kulturní antropologie (1996), Přehled antropologických teorií kultury (2000), Dějiny antropologie (2004), Antropologie: teorie člověka a kultury (2011) a Prehistorie rodu Homo (2015). Za svůj dlouhodobý přínos k rozvoji antropologie obdržel na Masarykově univerzitě v Brně Cenu Vojtěcha Suka.

Advokátka, spisovatelka a vysokoškolská pedagožka. Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se stala advokátkou a provozovala praxi v Plzni. V letech 2005-2008 vedla odbor výchovy a vzdělávání České advokátní komory. V letech 2008-2011 byla ředitelkou Justiční akademie, vzdělávací instituce pro soudce a státní zástupce. Od května 2009 do července 2010 byla ministryní spravedlnosti v úřednické vládě Jana Fischera, část tohoto období stála v čele Legislativní rady vlády. V únoru 2011 se vrátila do advokacie a od té doby provozuje v Praze advokátní praxi zaměřenou na rodinné vztahy.

Má za sebou bohatou publikační činnost ve sféře odborné i beletristické, pravidelně se vyjadřuje k veřejnému dění, publikuje komentáře a osvětové články v denním tisku a v odborných i populárně naučných časopisech. Je spolupořadatelkou projektu Pražské právnické jaro a Pražský právnický podzim, spoluautorkou soudcovského pětidílného komentáře Občanské soudní řízení, Odměna advokáta a autorkou knih Dědické právo podle nového občanského zákoníku (2015), Vyživovací povinnost po rekodifikaci (2014), Rodina a výživné (2011) a deseti knih z oblasti krásné literatury (například románů Sbohem, cizinko – 2012, Advokátka v šoku – 2014, Mrtvá z golfového hřiště – 2015, Smrt v justičním paláci – 2016). Je tiskovou mluvčí Obce spisovatelů ČR a členskou Mensy ČR.