Ing. Hana Havlová

odborný asistent
+420 251 171 948
havlova@vsmvv.cz

Bývalá diplomatka České republiky, přiznaná diplomatická hodnot velvyslanecký rada. V roce 1972 absolvovala VŠE Praha, obor zahraniční obchod, v dalších letech v postgraduálním studiu na UK Praha býv. Fakultu žurnalistiky a poté na MZV ČR Diplomatickou akademii pro seniorní diplomaty. Od akademického roku 2011/12 působí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů, přednáší Ekonomickou diplomacii.

Do roku 1992 pracovala v oblasti ekonomických PR v zahraničním obchodě v agentuře Federálního ministerstva zahraničního obchodu, dále jako vedoucí odboru PR československé účasti na světové výstavě EXPO 92 ve Španělsku při Úřadu vlády. Od 1. ledna 1993 začala pracovat na MZV ČR, působila jako Generální komisařka vlády České republiky na světové specializované výstavě v Korejské republice. V letech 1994-95 byla ředitelkou odboru zahraničních styků Ministerstva zemědělství ČR. Poté vyslána jako Generální konzulka ČR do Hočiminova Města (1995 – 1998), v letech 2001-2003 za agenturu CzechTourism jako ředitelka kanceláře do Vídně. Dále pracovala v odboru dvoustranných ekonomických vztahů MZV a v letech 2004 – 2011 působila jako velvyslanecký rada ČR v Berlíně (SRN) a jako obchodní rada ČR v Ankaře (Turecko).

Publikovala materiály s problematikou Ekonomické diplomacie (publikace Proměny ekonomické diplomacie v ČR a ve světě Judity Štouračové, 2012) a ve sbornících z odborných konferencí VŠMVV (2014, 2015, 2016). Absolvovala pedagogický pobyt na zahraniční univerzitě v Turecku. V letech 1998 – 2001 byla místopředsedkyní Česko-vietnamské společnosti, od 2011 je místopředsedkyní dozorčí rady Česko-turecké smíšené obchodní komory.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.

Nech se inspirovat – navštiv nás a poznej naše úspěšné studenty a absolventy!

Newsletter