Mezinárodní a diplomatická studia

Dvouleté magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě

ZÁKLADNÍ INFORMACE
 • Studijní program:Mezinárodní a veřejné vztahy
 • Standardní doba studia:2 roky
 • Forma studia:prezenční a kombinovaná
 • Číslo akreditace:
 • Specializace:
PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ PŘIHLÁŠKA ŠKOLNÉ
ZAMĚŘENÍ STUDIA

Navazující magisterský studijní obor Mezinárodní a diplomatická studia je určen uchazečům, kteří mají zájem pracovat v oblasti mezinárodních vztahů a diplomatických aktivit a kteří v bakalářském studiu získali základní znalosti potřebné pro pokračování ve studiu tohoto náročného oboru.

Profilové předměty:

 • Mezinárodní politika
 • Teorie mezinárodních vztahů
 • Dějiny diplomacie
 • Mezinárodní bezpečnost a otázky války a míru
 • Ekonomická diplomacie
 • Preventivní diplomacie
PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent oboru je vybaven znalostmi z oboru mezinárodních vztahů a diplomacie, je seznámen s poznatky o funkcích a činnosti národních a mezinárodních organizací a institucí se zvláštním zřetelem věnovaným studiu cílů, struktury a fungování Evropské unie a NATO. Může se uplatnit ve vedoucích a řídících funkcích v mezinárodních strukturách státní a veřejné správy, v mezinárodních organizacích evropského i celosvětového charakteru nebo v řadě organizací nevládního charakteru. Studenti mají možnost zúčastnit se během léta kurzu a po ukončení magisterského studia dále pokračovat na naší partnerské vysoké škole ve Washingtonu v oborech jako je National Security nebo Intelligence, které přednáší světové špičky ze CIA, FBI a mezinárodních think tanků.

Katedra mezinárodních vztahů a diplomacie

Katedra Mezinárodních vztahů a diplomacie se podílí na výuce bakalářského a magisterského studijního programu v prezenčním i kombinovaném studiu. V bakalářském programu zajišťuje výuku některých předmětů studijního základu (Společenský protokol, Informačně-analytická činnost) a vybraných předmětů pro další profilace (Profesní etiketa). Hlavní náplní činnosti je gesce studijního oboru 6701R006 „Mezinárodní vztahy a diplomacie“.

V magisterském studijním programu katedra nabízí obor „Mezinárodní a diplomatická studia“.

Při zajišťování výuky a dalších činností katedra spolupracuje s Radou pro mezinárodní vztahy a se Střediskem mezinárodních studií Jana Masaryka FMV VŠE v Praze.

Členové katedry se rovněž aktivně účastní na vědecké a publikační činnosti školy. V poslední době katedra řešila grantový projekt Grantové agentury ČR Ekonomická dimenze české diplomacie a její aplikace ve vztahu k zemím Západního Balkánu.

prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.

Mgr. Štěpán Strnad, PhD.

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.

PhDr. Vít Rouč, Ph.D.

Kontaktní formulář

Využijte integrovaného emailového formuláře, prostřednictvím kterého nás můžete rovněž kontaktovat.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.

Nech se inspirovat – navštiv nás a poznej naše úspěšné studenty a absolventy!

Newsletter