Katedra Public Relations a komunikace se podílí na výuce bakalářského a magisterského studijního programu jak v prezenčním, tak i v kombinovaném studiu. Hlavní náplní činnosti je gesce studijního oboru „Veřejná správa a Public Relations“.

V magisterském studijním programu katedra nabízí studijní obor Politologie a politický marketing. Studium je svým zaměřením určeno pro ty, kteří chtějí ovládnout nejen teoretické zásady mediální komunikace v moderní společnosti, ale získat i praktické návyky z dané oblasti pro práci ve veřejné správě, politických stranách, občanských sdruženích nebo PR agenturách či firmách. Katedra se podílí rovněž na výuce vybraných předmětů pro další specializace (PR ve veřejné správě, Sociologie a informační společnost).

Katedra rozvijí kontakty s praxí, pěstuje i spolupráci se zahraničím.

doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

Mgr. Hana Zmeková, MBA

Jozef Ftorek, M.A.

Ing. Dagmar Dvořáková

Ing. Josef Hrudka

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.

Nech se inspirovat – navštiv nás a poznej naše úspěšné studenty a absolventy!

Newsletter