Typ Název Akce
PDF Veřejná vyhláška_doručení k 27_2_2018 Stáhnout
PDF Etický kodex Stáhnout
PDF Vyhlášení rektorského volna na 2.1.2018 Stáhnout
PDF Vyhlášení rektorského volna na 22.12.2017 Stáhnout
PDF Veřejná vyhláška o doručování písemností Stáhnout
PDF Vyhláška rektora - Harmonogram AR 2017/2018 (update) Stáhnout
PDF Vyhláška rektora - Vyhlášení přijímacího řízení na akademický rok 2018/2019 Stáhnout
PDF Vyhlášení rektorského volna na 29.9.2017 Stáhnout
PDF Vyhláška - Poplatky AR 2017/2018 Stáhnout
PDF Vyhláška rektora - Harmonogram AR 2017/2018 Stáhnout
PDF Vyhláška rektora - Vyhlášení přijímacího řízení na akademický rok 2017/2018 (č.: 4/2016-2017) Stáhnout
PDF Vyhláška rektora - Průběh a výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 (č.: 7/2016-2017) Stáhnout
PDF Vyhláška rektora - Harmonogram AR 2016/2017 Stáhnout
PDF Vyhláška rektorky - Zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací (č.: 2/2011-2012) Stáhnout
Typ Název Akce
PDF Výroční zpráva za rok 2016 Stáhnout
PDF Výroční zpráva za rok 2016 - Tabulková část Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 - tabulky Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 - tabulky Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 - tabulky Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 - tabulky Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 - tabulky Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2010 Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2009 Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2006 Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2007 Stáhnout
PDF Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 - Bratislava Stáhnout
Typ Název Akce
PDF Akreditace: Rozhodnutí MŠMT ČR o prodloužení akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu do 31. 8. 2019 Stáhnout
PDF Akreditace: Rozhodnutí MŠMT ČR o udělení státního souhlasu a o udělení akreditace bakalářského studijního programu v prezenční formě Stáhnout
PDF Akreditace: Rozhodnutí MŠ SR o udělení oprávnění poskytovat vysokoškolské vzdělávání na území SR Stáhnout
PDF Akreditace: Rozhodnutí MŠMT ČR o rozšíření akreditace o kombinovanou formu bakalářského studia Stáhnout
PDF Akreditace: Rozhodnutí MŠMT ČR o udělení akreditace navazujícího magisterského studijního programu v prezenční formě Stáhnout
PDF Akreditace: Rozhodnutí MŠMT ČR o udělení akreditace navazujícího magisterského studijního programu v prezenční formě Stáhnout
PDF Akreditace: Rozhodnutí MŠMT ČR o prodloužení akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu do 31. 12. 2014 Stáhnout
PDF Akreditace: Rozhodnutí MŠMT ČR o prodloužení akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu do 31.12. 2017 Stáhnout
Typ Název Akce
PDF MŠMT - statut VŠMVV Stáhnout
PDF MŠMT - registrace statutu VŠMVV Stáhnout
PDF Jednací řád Akademické rady Stáhnout
PDF Volební a jednací řád Akademického senátu Stáhnout
PDF Volební a jednací řád Akademického senátu - doložka Stáhnout
PDF Studijní a zkušební řád - doložka Stáhnout
PDF Studijní a zkušební řád Stáhnout
PDF Stipendijní řád Stáhnout
PDF Stipendijní řád - schvalovací doložka Stáhnout
PDF Disciplinární řád pro studenty Stáhnout
Typ Název Akce
PDF Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2018 Stáhnout
PDF Zpráva o plnění aktualizace DZ VŠMVVP na rok 2016 Stáhnout
PDF Dlouhodobý záměr na období 2016–2020 Stáhnout
PDF Dlouhodobý záměr na období 2011–2015 Stáhnout
PDF Dlouhodobý záměr na období 2006–2010 Stáhnout
Typ Název Akce
PDF Výběrové řízení na pozici: vedoucí Katedry Public Relations a komunikace Stáhnout

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.