Politologie a politický marketing

Dvouleté magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě

ZÁKLADNÍ INFORMACE
 • Studijní program:Mezinárodní a veřejné vztahy
 • Standardní doba studia:2 roky
 • Forma studia:prezenční a kombinovaná
 • Číslo akreditace:
 • Specializace:
PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ PŘIHLÁŠKA ŠKOLNÉ
ZAMĚŘENÍ STUDIA

Navazující magisterský studijní obor„Politologie a politický marketing“ je určen uchazečům, kteří mají zájem pracovat v oblasti teoretické i praktické politologie a politiky v rámci mezinárodních vztahů a v oblasti mediálních aktivit s tím souvisejících. Momentálně do tohoto studijního programu nepřijímáme přihlášky na Akademický rok 2018/2019.

Profilové předměty:

 • Politický marketing
 • Investigativní publicistika
 • Komparativní politologie
 • Moderní trendy v marketingové komunikaci
 • PR, elity a politika
 • Politická komunikace a politické kampaně
PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent je důkladně seznámen s domácí i zahraniční politikou České republiky. Dále zná politologickou teorii a je připraven využívat ji při posuzování a řešení problémů praxe. Současně je vybaven poznatky o činnosti a využití médií. Rozumí marketingu, marketingovým procesům a jejich využití v praxi. Může se uplatnit jak v oblasti státní správy, tak v oblasti nevládních organizací, v médiích, subjektech zabývajících se marketingem a PR, nebo subjektech poskytujících poradenskou činnost.

Katedra Public Relations a komunikace

Katedra Public Relations a komunikace se podílí na výuce bakalářského a magisterského studijního programu jak v prezenčním, tak i v kombinovaném studiu. Hlavní náplní činnosti je gesce studijního oboru „Veřejná správa a Public Relations“.

V magisterském studijním programu katedra nabízí studijní obor Politologie a politický marketing. Studium je svým zaměřením určeno pro ty, kteří chtějí ovládnout nejen teoretické zásady mediální komunikace v moderní společnosti, ale získat i praktické návyky z dané oblasti pro práci ve veřejné správě, politických stranách, občanských sdruženích nebo PR agenturách či firmách. Katedra se podílí rovněž na výuce vybraných předmětů pro další specializace (PR ve veřejné správě, Sociologie a informační společnost).

Katedra rozvijí kontakty s praxí, pěstuje i spolupráci se zahraničím.

doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

Mgr. Hana Zmeková, MBA

Jozef Ftorek, M.A.

Ing. Dagmar Dvořáková

Ing. Josef Hrudka

Kontaktní formulář

Využijte integrovaného emailového formuláře, prostřednictvím kterého nás můžete rovněž kontaktovat.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.

Nech se inspirovat – navštiv nás a poznej naše úspěšné studenty a absolventy!

Newsletter