Public Relations

Tříleté bakalářské studium v prezenční nebo kombinované formě

ZÁKLADNÍ INFORMACE
 • Studijní program:Mezinárodní a veřejné vztahy
 • Standardní doba studia:3 roky
 • Forma studia:prezenční a kombinovaná
 • Číslo akreditace:
 • Specializace:
PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ PŘIHLÁŠKA ŠKOLNÉ
ZAMĚŘENÍ STUDIA

Public Relations je akreditovanou specializací oboru „Veřejná správa a Public Relations“. Škola touto profilací reaguje na rostoucí význam komunikace a ovlivňování společnosti. Absolvování profilace PR a dané specializace vytváří předpoklady pro kvalifikované působení v oblasti komunikace a ovlivňování společnosti na všech úrovních. Absolventi se uplatní nejen ve společnostech specializovaných na tyto aktivity, ale i ve sdělovacích prostředcích, v institucích státní správy a samosprávy, v regionálních a místních institucích, v politických stranách apod.

Profilové předměty:

 • Teorie a praxe PR
 • Analýza mediálních obsahů
 • Mediální komunikace
 • Marketingová komunikace
 • Geneze a základy PR
 • Základy marketingu
PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent je schopen uplatnit studiem získané odborné znalosti a dovednosti v subjektech veřejné správy v ČR, EU i dalších mezinárodních organizací (OSN, Rada Evropy, NATO, OECD apod.) a v komunikaci s veřejností u firem orientovaných na PR aktivity, reklamních agenturách nebo ve sdělovacích prostředcích.

Katedra Public Relations a komunikace

Katedra Public Relations a komunikace se podílí na výuce bakalářského a magisterského studijního programu jak v prezenčním, tak i v kombinovaném studiu. Hlavní náplní činnosti je gesce studijního oboru „Veřejná správa a Public Relations“.

V magisterském studijním programu katedra nabízí studijní obor Politologie a politický marketing. Studium je svým zaměřením určeno pro ty, kteří chtějí ovládnout nejen teoretické zásady mediální komunikace v moderní společnosti, ale získat i praktické návyky z dané oblasti pro práci ve veřejné správě, politických stranách, občanských sdruženích nebo PR agenturách či firmách. Katedra se podílí rovněž na výuce vybraných předmětů pro další specializace (PR ve veřejné správě, Sociologie a informační společnost).

Katedra rozvijí kontakty s praxí, pěstuje i spolupráci se zahraničím.

doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

Mgr. Hana Zmeková, MBA

Jozef Ftorek, M.A.

Ing. Dagmar Dvořáková

Ing. Josef Hrudka

Kontaktní formulář

Využijte integrovaného emailového formuláře, prostřednictvím kterého nás můžete rovněž kontaktovat.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.

Nech se inspirovat – navštiv nás a poznej naše úspěšné studenty a absolventy!

Newsletter