Předmět
Zkratka Název
AOM-p Aktuální otázky mezinárodních vztahů (přednáška)
AOM Aktuální otázky MV a diplomacie - seminář - zpracování projektu
AMO Analýza mediálních obsahů
AMO-p Analýza mediálních obsahů (přednáška)
AnJ Anglický jazyk
APr Aplikace práva
APr-p Aplikace práva (přednáška)
AMP1-p Autorské a mediální právo 1 (přednáška)
AMP2-p Autorské a mediální právo 2 (přednáška)
CAE Certificate of Advanced English (přípravný kurz)
ČJC Český jazyk pro cizince
ČKV Činnost a kontrola veřejné správy
ČKV-p Činnost a kontrola veřejné správy (přednáška)
DČP-p Dějiny české zahraniční politiky (přednáška)
DDi-p Dějiny diplomacie (přednáška)
DMV-p Dějiny mezinárodně politických vztahů (přednáška)
DVS Dějiny moderní veřejné správy
DVS-p Dějiny moderní veřejné správy (přednáška)
DGS-p Diplomacie v globalizovaném světě (přednáška)
DKČ Diplomatické a konzulární činnosti
DKČ-p Diplomatické a konzulární činnosti (přednáška)
DKP-p Diplomatické a konzulární právo (přednáška)
DiP Diplomatický protokol
DiP-p Diplomatický protokol (přednáška)
EDi Ekonomická diplomacie
EDi-p Ekonomická diplomacie (přednáška)
EkS Ekonomická statistika
EkS-p Ekonomická statistika (přednáška)
EAG Ekonomické aspekty globalizačních procesů
EAG-p Ekonomické aspekty globalizačních procesů (přednáška)
Eko1 Ekonomie 1
Eko1-p Ekonomie 1 (přednáška)
Eko2 Ekonomie 2
Eko2-p Ekonomie 2 (přednáška)
EvI Evropská integrace
EvI-p Evropská integrace (přednáška)
EvI1 Evropská integrace 1
EvI1-p Evropská integrace 1 (přednáška)
EPr-p Evropské právo (přednáška)
FSP1-p Filozofie a sociologie politiky 1 (přednáška)
FSP2-p Filozofie a sociologie politiky 2 (přednáška)
FEU Financování EU
FEU-p Financování EU (přednáška)
FDP-p Finanční a daňové právo
FPr Finanční právo
FPr-p Finanční právo (přednáška)
FCE First Certificate (přípravný kurz)
FrJ Francouzský jazyk
GPR Geneze a základy PR
GPR-p Geneze a základy PR (přednáška)
GSE-p Geopolitika střední Evropy (přednáška)
GSP-p Geopolitika středoevropského prostoru (přednáška)
Glo Globalizace
Glo-p Globalizace (přednáška)
GMV Globalizace v mezinárodních vztazích
GMV-p Globalizace v mezinárodních vztazích (přednáška)
HoP Hospodářská politika
HoP-p Hospodářská politika (přednáška)
IAČ Informačně analytická činnost
IAČ-p Informačně analytická činnost (přednáška)
IMV Integrační procesy v MV
IMV-p Integrační procesy v MV (přednáška)
InP1-p Investigativní publicistika 1 (přednáška)
InP2 Investigativní publicistika 2
ItJ Italský jazyk
JAZ Jazykový blok
KPS-p Komparace politických systémů (přednáška)
KPo1-p Komparativní politologie 1 (přednáška)
KPo2-p Komparativní politologie 2 (přednáška)
KSV Kontrolní systémy VS ČR a EU
KrM Krizový management ve VS
KrM-p Krizový management ve VS (přednáška)
KDM-p Kulturní dimenze mezinárodních vztahů (přednáška)
LbP Lobování v politice
LbP-p Lobování v politice (přednáška)
MEF Management ekonomiky a financí
MEF-p Management ekonomiky a financí (přednáška)
MLZ Management lidských zdrojů
MLZ-p Management lidských zdrojů (přednáška)
MnK-p Manažerská komunikace (přednáška)
MaK Marketingová komunikace
MaK-p Marketingová komunikace (přednáška)
MaV Marketingový výzkum
MaV-p Marketingový výzkum (přednáška)
MKo1-p Mediální komunikace 1 (přednáška)
MKo2-p Mediální komunikace 2 (přednáška)
MKo3-p Mediální komunikace 3 (přednáška)
MKu-p Mediální kultura (přednáška)
MeP1 Mediální praktika 1
MeP2 Mediální praktika 2
MeP3 Mediální praktika 3
MdP Mediální právo
MdP-p Mediální právo (přednáška)
MTe Mediální technologie
MAP1 Mediální, autorské a reklamní právo 1
MAP1-p Mediální, autorské a reklamní právo 1 (přednáška)
MAP2 Mediální, autorské a reklamní právo 2
MAP2-p Mediální, autorské a reklamní právo 2 (přednáška)
MNB1-p Mezinárodní a národní bezpečnost 1 (přednáška)
MNB2 Mezinárodní a národní bezpečnost 2
MNB2-p Mezinárodní a národní bezpečnost 2 (přednáška)
MBO-p Mezinárodní bezpečnost a otázky války a míru (přednáška)
MEV1 Mezinárodní ekonomické vztahy 1
MEV1-p Mezinárodní ekonomické vztahy 1 (přednáška)
MEV2 Mezinárodní ekonomické vztahy 2
MEV2-p Mezinárodní ekonomické vztahy 2 (přednáška)
MEk1-p Mezinárodní ekonomie 1 (přednáška)
MEk2-p Mezinárodní ekonomie 2 (přednáška)
MOr Mezinárodní organizace
MOr-p Mezinárodní organizace (přednáška)
MPo Mezinárodní politika
MPo-p Mezinárodní politika (přednáška)
MPV1-p Mezinárodní právo veřejné 1 (přednáška)
MPV2-p Mezinárodní právo veřejné 2 (přednáška)
MVD Mezinárodní vztahy a diplomacie - seminář
MTM1 Moderní trendy v marketingové komunikaci 1
MTM2 Moderní trendy v marketingové komunikaci 2
MTM2-p Moderní trendy v marketingové komunikaci 2 (přednáška)
NěJ Německý jazyk
ODG Obory diplomacie v globalizovaném světě
ODG-p Obory diplomacie v globalizovaném světě (přednáška)
PEI Politická a ekonomická integrace EU
PEI-p Politická a ekonomická integrace EU (přednáška)
PoG Politická geografie
PoG-p Politická geografie (přednáška)
PoK1 Politická komunikce a politické kampaně 1
PoK1-p Politická komunikce a politické kampaně 1 (přednáška)
PoK2-p Politická komunikce a politické kampaně 2 (přednáška)
PoM Politický marketing
PoM-p Politický marketing (přednáška)
PMK Politika, média, komunikace
PMK-p Politika, média, komunikace (přednáška)
Pol Politologie
Pol-p Politologie (přednáška)
PMV Politologie v mezinárodních vztazích
PMV-p Politologie v mezinárodních vztazích (přednáška)
PRV PR ve veřejné správě
PRV-p PR ve veřejné správě (přednáška)
PRE1-p PR, elity a politika 1 (přednáška)
PRE2-p PR, elity a politika 2 (přednáška)
PEU Právo Evropské unie
PEU-p Právo Evropské unie (přednáška)
PDi Preventivní diplomacie
PDi-p Preventivní diplomacie (přednáška)
PRM-p Public relations a moderní společnost (přednáška)
Rek Reklama
Rek-p Reklama (přednáška)
Rét Rétorika
Rét-p Rétorika (přednáška)
RéP Rétorika a prezentace
RéP-p Rétorika a prezentace (přednáška)
RPS Rozhodovací procesy a systémy řízení
RPS-p Rozhodovací procesy a systémy řízení (přednáška)
RAP-p Rozhodování a analýza v politice (přednáška)
RuJ Ruský jazyk
SBP1 Seminář k bakalářské práci 1
SpP Společenský protokol
SpP-p Společenský protokol (přednáška)
SPr Správní právo
SPr-p Správní právo (přednáška)
Sta Statistika
Sta-p Statistika (přednáška)
SZS Struktura a činnost zahraniční služby
SZS-p Struktura a činnost zahraniční služby (přednáška)
SvE-p Světová ekonomika (přednáška)
ŠpJ Španělský jazyk
TÚP-p Technika úřednické práce
TSD1 Tematický seminář k diplomové práci 1
TDM Teorie a dějiny masové komunikace
TDM-p Teorie a dějiny masové komunikace (přednáška)
TMI Teorie a management inovací
TPR1 Teorie a praxe PR 1
TPR1-p Teorie a praxe PR 1 (přednáška)
TPR2 Teorie a praxe PR 2
TPR2-p Teorie a praxe PR 2 (přednáška)
TPŘ Teorie a praxe řešení politických/mezinárodních konfliktů
TPŘ-p Teorie a praxe řešení politických/mezinárodních konfliktů (přednáška)
TMV-p Teorie mezinárodních vztahů (přednáška)
TPS-p Teorie práva, státověda a ústavní právo (přednáška)
ECDL Testování ECDL
TOEFL TOEFL (přípravný kurz)
ÚPr Ústavní právo
ÚPr-p Ústavní právo (přednáška)
ÚMV Úvod do mezinárodních vztahů
ÚMV-p Úvod od mezinárodních vztahů (přednáška)
ÚzS Územní samospráva
ÚzS-p Územní samospráva
VFÚ2 Veřejné finanace a účetnictví 2
VFÚ1 Veřejné finance a účetnictví 1
VFČ Veřejné finance ČR a EU
VFČ-p Veřejné finance ČR a EU (přednáška)
VoP Volitelný předmět
VoP-cj Volitelný předmět v cizím jazyce
Výt2 Výpočetní technika 2 - převedená
VýT3 Výpočetní technika 3
ZEV Zahraničně ekonomické vztahy ČR
ZEV-p Zahraničně ekonomické vztahy ČR (přednáška)
ZSV Základy a struktura veřejné správy
ZSV-p Základy a struktura veřejné správy (přednáška)
ZDi-p Základy diplomacie - přednáška
ZMa Základy marketingu
ZMa-p Základy marketingu (přednáška)
ZMa3 Základy marketingu 3 (Kongresy v MK)
ZMP-p Základy mezinárodního práva (přednáška)
ZMV Základy mezinárodních vztahů
ZVS Základy veřejné správy
ZVS-p Základy veřejné správy (přednáška)
207