Školné 2017/2018

Přiveď svého studenta a získej slevu 5.000,- Kč na školné

Pokud student VŠMVVP přivede svou kamarádku, svého kamaráda, který se do 30. září stane řádným studentem a zaplatí školné  za první akademický rok, získává stávající student slevu ze svého školného ve výši 5.000,- Kč. Při získání více studentů se sleva násobí.

Podmínky akce naleznete zde.

Výše školného platná pro akademický rok 2017/2018

Bakalářské
studium

Prezenční studium:

 • 64.000,-Kč/ ak. rok (1. ročník )
 • 49.400,-Kč / ak. rok (1. ročník) při využití akce
 • www.studujzdarma.cz  a pro absolventy ŠMVVP
 • 64.000,- Kč / ak. rok (2. a 3. ročník)

Kombinované studium:

 • 60.000,-Kč / ak. rok ( 1. ročník )
 • 46.000,-Kč / ak. rok (1. ročník) při využití akce
 • www.studujzdarma.cz  a pro absolventy ŠMVVP
 • 60.000,- Kč / ak. rok (2. a 3. ročník)

Magisterské
studium

Prezenční studium:

 • 56.000,-Kč/ ak. rok ( 1. ročník )
 • 42.600,-Kč/ ak. rok (1. ročník) při využití akce
 • www.studujzdarma.cz  a pro absolventy VŠMVVP
 • 56.000,- Kč / ak. rok (2. ročník)

Kombinované studium:

 • 53.000,-Kč / ak. rok ( 1. ročník )
 • 40.050,-Kč / ak. rok ( 1. ročník ) při využití akce  www.studujzdarma.cz  a pro absolventy VŠMVVP
 • 53.000,- Kč / ak. rok (2. ročník)
 • Účet: 86-8965510257/0100
 • Variabilní symbol: rodné číslo studenta

Při platbě ze zahraničí:

 • IBAN: CZ6201000000868965510257
 • SWIFT (BIC) – KOMBCZPPXXX

Účet je vedený u KB, a. s., nám. Míru, Praha 2.

Další výhody pro naše studenty

Stipendium

Studenti mohou využít prospěchového stipendia zakladatele školy Ing. Aloise Houdka.
Více informací zde.

 

 

 

 

 

 

Pomocná vědecká síla

Nabízíme možnost snížení školného o hodiny, v rámci kterých vykonává student interní praxi u některého z útvarů či u některé z kateder vysoké školy.
Více informací: Naděžda Sýkorová

 

 

 

 

 

 Pokračujte s námi

Slavíme 15 let a máme pro Vás dárek.

Přechod z Bc. na Mgr. studium a přechod ze ŠMVVP na VŠMVVP –  v AR 2017/2018 bonusová cena za studium:

Bc. prezenční 49.400,- Kč

Bc. kombinované 46.000,- Kč

Mgr. prezenční 42.600,- Kč

Mgr. kombinované 40.050,- Kč

 

 

Ubytovací a sociální stipendium

Ubytovací a sociální stipendia poskytuje VŠMVV individuálně dle sociální situace žadatele.
Více informací: studijní oddělení

Studium na splátky

Školné na VŠMVV je možné platit za celý rok, po jednotlivých semestrech, nebo po dohodě i ve více splátkách.
Více informací: studijní oddělení