Univerzita třetího věku

Celoživotní vzdělávání – Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku je specifickým programem CŽV zájmově orientovaným.

Jedná se o soubor programů celoživotního vzdělávání zaměřených na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností osobám v seniorském věku a mezigenerační učení. Cílem těchto programů je tedy poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod. Mimo toho plní U3V také výraznou sociální funkci a motivuje seniory k další aktivitě.

Program celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku je zpravidla určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou. Absolventům programu U3V vydá Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha osvědčení, jehož předání probíhá v kapli Sacre Coer, v Praze 5.

Výuka: 1x za 14 dní – ve čtvrtek od 15:00 – 17:30 hod. 

Poplatek U3V:  činí 500,– Kč za semestr 

Přihlášky se podávají na studijní odd. VŠMVV Praha, U Santošky 17, 150 00 Praha 5

paní Bc. Blanka Králová, telefon: 251 171 936, mail: kralova@vsmvv.cz

paní Mgr. Míla Přibylová, telefon: 251 171 935, mail: pribylova@vsmvv.cz

Formulář přihlášky ke stažení zde.

Termíny podání přihlášky od 29.8. 2017 do 30.9.2017

Modul: Uvedení do humanitních a sociálních věd

Obsah:

05.10.2017 – Uvedení do historie  – přednášející PhDr. Jan Slavíček, Ph.D.

19.10.2017 – Uvedení do antropologie – přednášející doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.

02.11.2017 – Uvedení do politologie – přednášející Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

16.11.2017 – Uvedení do práva –  přednášející JUDr. Daniela Kovářová

30.11.2017 – Uvedení do filosofie – přednášející PhDr. Jan Slavíček, Ph.D

14.12.2017 – Uvedení do mezinárodních vztahů  – přednášející Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

04.01.2018 – Uvedení do diplomacie – přednášející prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.