Akademická rada

Předseda rady – doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.

Členové akademické obce školy:

Mgr. Kateřina Baušteinová

PhDr. Marián Děd, PhD.

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.

Jozef Ftorek, M.A.

prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

JUDr. Helena Chaloupková

Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

Ing. Květoslava Kořínková, CSc.

doc. PhDr. Branislav Kováčik, Ph.D.

prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.

PhDr. Jana Marková, Ph.D.

Mgr. Jan Polišenský, Ph.D.

doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.

PhDr. Vít Rouč, Ph.D.

Mgr. Štěpan Strnad, PhD.

RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.

JUDr. Štefan Viedenský

PhDr. Tomáš Zajac, PhD.

Nečlenové akademické obce školy:

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. – generální ředitel VŠMVV Praha, o.p.s.

Mgr. Pavel Brabec – prezident Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace

PhDr. Ľudovít Hucík, Ph.D. – ředitel Vzdělávacího a konzultačního institutu v Bratislavě

doc. Ing. Václav Petříček, CSc. – předseda představenstva, Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k.

PhDr. Ing. Miriam Zajacová, Ph.D. – jednatelka Central European Education Institute, s.r.o.

JUDr. Věra Jeřábková, CSc. – ředitelka Diplomatické akademie MZV

Ing. Martin Tlapa, MBA – náměstek ministra zahraničních věcí

doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA – ekonom

prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. – vedoucí katedry českého jazyka – Jihočeská univerzita

doc. PhDr. Zdeněk Uherek,CSc. – ředitel Etnologického ústavu

PhDr. Ing. Jiří Weigl, CSc. – Institut Václava Klause

Jan Kavan, B.Sc., CH, Hon. D. HumLitt.

Ing. Vladimír Bärtl – náměstek MPO ČR