Akademický senát

V souvislosti s opatřeními přijatými v souvislosti s COVID-19 a na základě zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, jsou volby do Akademického senátu VŠMVVP odloženy na podzim 2020.