Aktuální informace o provozu VŠMVV Praha

Aktuální informace o provozu VŠMVV Praha od 21. 9. 2020
Provoz VŠMVV Praha se od 21. 9. 2020 řídí Nařízením HSHMP č. 12/2020, č. j. 59998/2020 ze dne 18. 9. 2020 s upřesněním informací ohledně provozu vysokých škol na území hlavního města Prahy od 21. 9. 2020.
Zákaz osobní přítomnosti studentů ve škole se nevztahuje mimo jiné na zkoušky za přítomnosti max. 10 osob (včetně zkoušejících).
Studenti budou informováni individuálně v průběhu víkendu na jejich školní maily.

 

 

 

Po přerušení přímé výuky a uzavření budovy školy od 11. března 2020 přešla VŠMVV Praha v prezenčním i kombinovaném studiu obratem na výuku distanční. Výuka stále probíhá pomocí prostředků komunikace na dálku v závislosti na charakteru předmětu. Na základě metodického zasedání kateder a institutů byla od pondělí 06. dubna 2020 distanční výuka doplněna pravidelnými online přednáškami.

Na základě opatření rektora Zajištění plnohodnotného dokončení letního semestru akademického roku 2019/2020 byl upraven Harmonogram výuky a zkoušek na akademický rok 2019/2020, který časově usnadňuje studentkám i studentům dokončení řádných studijních povinností.

Všichni studenti byli informováni průběžně o nastavení jednotlivých opatření. S případnými dotazy se můžete obracet na mail studijního oddělení nebo na speciální telefonní linku +420 731 576 596 (po – pá v době 09:00 – 15:00).

 

Aktuální informace pro studenty sledujte zde.

Opatření rektora č. 5-2020

Opatření rektora č. 4-2020

Informace o provozu VŠMVVP v mimořádných podmínkách

Informace pro studenty a akademické pracovníky k vnitřnímu opatření rektora o režimu výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce na VŠMVVP

Příloha_1_Opatření rektora č. 2-2020 k nastavení režimu výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce na VŠMVVP

Příloha_2_Čestné prohlášení studenta

Příloha_3_Mimořádné opatření k uzavření škol a školských zařízení

Příloha_4_Mimořádné opatření zákaz volného pohybu osob s výjimkami

Provoz VŠ v době epidemi Covid-19