Aktuální informace o provozu VŠMVV Praha

Aktuální informace o provozu VŠMVV Praha od 26. 04. 2021

Vážené studentky, vážení studenti,

od 26. 4. 2021 platí pro vstup do budovy školy (VŠMVVP, U Santošky 17, Praha 5) pravidla stanovená ve vyhlášce rektorky č.2/2021.

Vyhláška stanoví povinnost studentů předložit potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19 (podrobnosti naleznete ve vyhlášce).

V souvislosti s nadcházejícím zkouškovým obdobím vás žádáme o dodržování a respektování stanovených pravidel.

S přáním pevného zdraví a úspěchů při zkouškách

Studijní oddělení VŠMVV Praha

Aktuální informace o provozu vysokých škol dle platných nařízení vlády ČR sledujte na webu MŠMT ČR:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/faq-pandemie