Informace pro studenty

Průběh letního semestru – Výuka

Plánované trvání výukového období letního semestru:

15.05.2020 (končící ročníky)

29.05.2020 (nekončící ročníky).

 

Přerušení kontaktní výuky v prezenčním i kombinovaném studiu (přednášky, semináře, cvičení, konzultační hodiny) neznamená přerušení výuky. Výuka probíhá v závislosti na charakteru předmětu prostředky komunikace na dálku a dílčí úpravy plnění studijních povinností do odvolání.

Na základě metodického zasedání kateder a institutů bude od pondělí 06. dubna 2020 výuka doplněna online přednáškami.

 

Výukové období letního semestru bude na základě opatření rektora prodlouženo o 1 týden u končících a o 2 týdny u nekončících ročníků tak, aby prodloužení zajistilo větší časový prostor a komfort k probrání a opakování obsahové náplně jednotlivých předmětů a umožnilo dostatečnou přípravu studentů na dílčí, souborné i státní závěrečné zkoušky. Za prodloužení semestru NEBUDE účtován žádný zvláštní poplatek.

Pro prezenční i kombinované studium ve všech studijních oborech bude platit i po odvolání karanténních opatření (pokud do konce výukového období nastanou) běžný původně naplánovaný rozvrh.

 

Průběh letního semestru – Zkouškové období

Plánované trvání zkouškového období letního semestru:

18.05. – 05.06.2020 (končící ročníky)

01.06. – 30.06.2020 (ostatní ročníky)

 

Termín pro konání státních závěrečných zkoušek:

15.06. – 26.06.2020

15.09. – 25.09.2020 (účast na zářijovém termínu SZZ nebude zpoplatněna.

 

Termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací:

13.05.2020 (možnost individuálních žádostí panu prorektorovi Mgr. et Mgr. Jiřímu Kohoutkovi, PhD., o pozdější termín odevzdání závěrečné práce (bez poplatku).

20.08.2020 pro SZZ v září

 

Fungování studijního oddělení

Studijní oddělení VŠMVV Praha funguje v omezeném režimu. S případnými dotazy se můžete obracet na maily studijního oddělení varutti@vsmvv.cz nebo buluskova@vsmvv.cz.

Využít můžete speciální telefonní linku +420 731 576 596 (po –  pá v době 09:00 – 15:00).

 

 

Elektronické on-line zdroje pro studium

  • Národní knihovna ČR se dohodla s kolektivním správcem autorských práv, Dilia, na dočasném online zpřístupnění přes 206 000 titulů monografií a periodik. Studenti a pedagogové veřejných i soukromých vysokých škol mohou od 17. března využívat dočasný online přístup k fondům Národní knihovny a veřejných vysokých škol. Zpřístupněno tak je více než 206.000 titulů monografií a periodik, což je přes 59 milionů stran. Dokumenty jsou dostupné na adrese: http://kramerius-vs.nkp.cz
  • Knihovna Akademie věd ČR umožňuje přístup do databáze elektronických knih a časopisů za symbolickou 1 korunu. Více na adrese: https://www.lib.cas.cz/knihovnaonline/
  • Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. nabízí vypůjčení elektronických knih za zvýhodněné ceny na různá časová období. Nabídka je dostupná na adrese: https://www.levna-knihovna.cz