Dědění a projednání pozůstalosti podle aktuální právní úpravy

Rozsah: 1 den – 6 výukových hodin                                          Přihlášení na kurz zde

Cena kurzu: 3.500,- Kč/účastník

Termín: připravujeme

Lektor: JUDr. Daniela Kovářová

Cílem kurzu je seznámit úředníky I veřejnost s aktuální právní úpravou dědění ze zákona, dědění z pořízení pro případ smrti a s principy řízení o projednání pozůstalosti včetně zásad odúmrti, při němž majetek zemřelého připadne státu.

Obsah:

Výklad nových institutů podle nového občanského zákoníku (dědická smlouva, odkaz, vykonavatel závěti apod.)

Dědění ze zákona a z pořízení pro případ smrti. Odlišné zájmy zůstavitele, dědiců a věřitelů

Řízení o projednání pozůstalosti a jeho komplikace. Likvidace předlužené pozůstalosti

Spory o dědictví, neplatné závěti, dodatečně se objevivší majetek nebo dědic.

Místo a termín realizace: VŠMVV Praha

Způsob ukončení a doklad o absolvování:  Osvědčení o absolvování kurzu.

Vzdělávací programy budou zahajovány průběžně po naplnění dostatečným počtem zájemců (min. – 10 osob).