(Česky)

VŠMVV se může zapojovat do tzv. konsorcií a čerpat granty na mobility rovněž z prostředků určených na mobility členů konsorcia, a to na základě podepsané mandátní smlouvy, kterou je třeba předložit spolu se žádostí o založení konsorcia. V takovém případě je možné vysílat z VŠMVV studenty na studium a na stáže včetně absolventů a dále pedagogy na výuku a zaměstnance na školení podle stejných pravidel pro výběr účastníků. Rozdíl je v tom, že doklady o účasti na mobilitě (Learning Agreement, Mobility Agreement for Staff) se připravují podle výše uvedených pravidel, následně se předávají do konsorcia, které je potvrdí a vyhotoví účastnickou smlouvu pro účastníka mobility. Účastnickou smlouvu podepisuje účastník mobility a pracovník konsorcia. Konsorcium následně vyplácí granty přímo účastníkům mobility a po ukončení mobility každý účastník předkládá doklady do konsorcia, které plně odpovídá za čerpání grantu a za administrativní stránku projektu.

VŠMVV může vstupovat i do více konsorcií programu Erasmus+ současně a účast v konsorciu nebrání VŠMVV podávání vlastních žádostí o granty Erasmus+.

Sorry, this entry is only available in Czech.

About school

Useful