European Studies and Public Administration

Two-year master's degree
Study programme:
International and Public Relations
Standard length of study:
2 years
Form of study:
Full-time or part-time

The European Studies and Public Administration Master’s degree program is for candidates interested in working on European integration processes or in public administration.

Key subjects

  • History of modern public administration in the Czech Republic
  • Public administration control systems in the Czech Republic and the EU
  • Public Finance of the Czech Republic and the EU
  • International Public Law
  • EU funding
  • Administrative criminal law in the Czech Republic

Alumni profile

The graduate is equipped with knowledge of the state administration and territorial self-government of the Czech Republic as well as knowledge of the functioning and decision-making principles of the EU. He / she can practice the knowledge of international and European law and public finance in the Czech Republic and the EU into practice. Graduates can work in the offices of state administration and local government and their institutions.

Department of European Studies, Public Administration and Law

(Česky) Katedra evropských studií, veřejné správy a práva se podílí na výuce bakalářského a magisterského studijního programu v prezenčním i kombinovaném studiu. V bakalářském programu zajišťuje výuku některých předmětů studijního základu (Základy práva, Mezinárodní a komunitární právo, Základy veřejné správy) a vybraných předmětů pro další profilace (Autorské právo, Aplikace práva). Hlavní náplní činnosti je gesce studijního oboru 6202R058 „ Veřejná správa a Public Relations“, na které se podílí spolu s katedrou PR a komunikace.

Katedra se podílí rovněž na výuce předmětů obecného základu magisterského studia (Právo Evropské unie) a vybraných předmětů pro další specializace (Evropské správní právo a jeho tvorba, Kontrolní systémy veřejné správy v ČR a EU, Mezinárodní právo veřejné).

(Česky) Katedra rovněž zajišťuje výuku specializačních kurzů v oblasti tvorby práva a informační povinnosti orgánů veřejné správy pro zájemce z veřejné správy. Členové katedry aktivně spolupracují s ústředními orgány státní správy (Legislativní rada vlády).

Contact form

Take advantage of the integrated email form through which you can also contact us.

Sorry, this entry is only available in Czech.

About school

Useful