International and Diplomatic Studies

Two-year master's degree
Study programme:
International and Public Relations
Standard length of study:
2 years
Form of study:
Full-time or part-time

The follow-up Master’s Degree in International and Diplomatic Studies is designed for candidates interested in working in the field of international relations and diplomatic activities and who have acquired the basic knowledge required to pursue this challenging field of study in their Bachelor’s degree.

Key subjects

  • International politics
  • Theory of International Relations
  • History of diplomacy
  • International security and the issues of war and peace
  • Economic diplomacy
  • Preventive diplomacy

Alumni profile

The graduate is equipped with knowledge of international relations and diplomacy, is familiar with the knowledge of the functions and activities of national and international organizations and institutions, with a special focus on the study of the objectives, structure and functioning of the European Union and NATO. He / she can apply in managerial positions in international structures of state and public administration, in international organizations of European and global character or in a number of non-governmental organizations.

Department of International Relations and Diplomacy

(Česky) Katedra Mezinárodních vztahů a diplomacie se podílí na výuce bakalářského a magisterského studijního programu v prezenčním i kombinovaném studiu. V bakalářském programu zajišťuje výuku některých předmětů studijního základu (Společenský protokol, Informačně-analytická činnost) a vybraných předmětů pro další profilace (Profesní etiketa). Hlavní náplní činnosti je gesce studijního oboru 6701R006 „Mezinárodní vztahy a diplomacie“.

V magisterském studijním programu katedra nabízí obor „Mezinárodní a diplomatická studia“.

(Česky) Při zajišťování výuky a dalších činností katedra spolupracuje s Radou pro mezinárodní vztahy a se Střediskem mezinárodních studií Jana Masaryka FMV VŠE v Praze.

Členové katedry se rovněž aktivně účastní na vědecké a publikační činnosti školy. V poslední době katedra řešila grantový projekt Grantové agentury ČR Ekonomická dimenze české diplomacie a její aplikace ve vztahu k zemím Západního Balkánu.

Contact form

Take advantage of the integrated email form through which you can also contact us.

Sorry, this entry is only available in Czech.

About school

Useful