International Relations and Diplomacy

Three year full-time or part-time Bachelor degree
Study programme:
International and Public Relations
Standard length of study:
3 years
Form of study:
Full-time or part-time

International Relations and Diplomacy is a unique course in its focus and possibilities. This profile allows students to work (after meeting some other prerequisites) in diplomatic services. Other prerequisites include continuation of the Master’s degree program, completion of the necessary experience, study at the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, etc. Key subjects:

 • History of international political relations
 • History of Czech Foreign Policy
 • Basics of diplomacy
 • Diplomatic protocol
 • International and national security
 • Integration processes in international relations

Key subjects

 • History of international political relations
 • History of Czech Foreign Policy
 • Basics of diplomacy
 • Diplomatic protocol
 • International and national security
 • Integration processes in international relations

Alumni profile

The graduate is well equipped and is well versed in world globalization and integration processes, in political, economic and security relations. The graduate also has broad legal, political and economic outlook. The graduate is able to establish in the field of law and economics. Graduates can apply their skills, for example, in the structure of state bodies and other institutions of the national and international environment.

Department of International Relations and Diplomacy

(Česky) Katedra Mezinárodních vztahů a diplomacie se podílí na výuce bakalářského a magisterského studijního programu v prezenčním i kombinovaném studiu. V bakalářském programu zajišťuje výuku některých předmětů studijního základu (Společenský protokol, Informačně-analytická činnost) a vybraných předmětů pro další profilace (Profesní etiketa). Hlavní náplní činnosti je gesce studijního oboru 6701R006 „Mezinárodní vztahy a diplomacie“.

V magisterském studijním programu katedra nabízí obor „Mezinárodní a diplomatická studia“.

(Česky) Při zajišťování výuky a dalších činností katedra spolupracuje s Radou pro mezinárodní vztahy a se Střediskem mezinárodních studií Jana Masaryka FMV VŠE v Praze.

Členové katedry se rovněž aktivně účastní na vědecké a publikační činnosti školy. V poslední době katedra řešila grantový projekt Grantové agentury ČR Ekonomická dimenze české diplomacie a její aplikace ve vztahu k zemím Západního Balkánu.

Contact form

Take advantage of the integrated email form through which you can also contact us.

Sorry, this entry is only available in Czech.

About school

Useful