International relations and diplomacy

Bachelor programs Full-time Combined

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU

Studijní program vyučujeme již 20 let a naši erudovaní experti z praxe jako prof. Eduard Gombár, gen. Andor Šándor nebo bývalí velvyslanci a ministři jsou zárukou toho, že u nás dostanete jen to nejkvalitnější vzdělání. Navíc, díky jejich kontaktům po celém světě, budete mít možnost vycestovat na praxe a stáže do zahraničí, kde získáte potřebné zkušenosti na vybudování si úspěšné kariéry v oboru. Kromě toho budete mít možnost si během studia vyzkoušet práci na naší fiktivní ambasádě. Zde se pod dohledem opravdových diplomatů naučíte, jaké úlohy na ambasádě plní velvyslanec, atašé, konzul, aj. Přihlášku lze podat do 31. 10. 2020.

(Česky) Výhody studia na VŠMVV

foto

(Česky) Individuální přístup

(Česky) Momentální průměrná velikost tříd je mezi 20-25 studentů

foto

(Česky) Úspěšní absolventi

(Česky) Z našich absolventů se stávají politici, velvyslanci, ředitelé, manažeři, podnikatelé, redaktoři atd.

foto

(Česky) Konec biflování

(Česky) U nás získáte reálné dovednosti, zkušenosti z praxe a schopnost kritického myšlení.

foto

(Česky) Zkušení vyučující

(Česky) Budou Vás učit ministři, diplomaté, manažeři, marketéři, vyučující z Cambridge University a mnozí jiní.

(Česky) Profesní zaměření

 • (Česky) Kariérní diplomat

  Své studenty připravíme pro plnění veškerých včetně nejvyšších diplomatických úkolů. Absolventi budou schopni působit jako diplomaté, konzulové, chargé dʽaffaires a velvyslanci na zastupitelských úřadech, zastávat vysoké diplomatické funkce v domácích i zahraničních institucích nebo se stát stálými představiteli v mezinárodních organizacích jako OSN, NATO, EU a dalších. Získají výbornou znalost společenského a diplomatického protokolu a budou mít vysokou jazyková vybavenost.

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Společenský protokol
  • Diplomatický protokol
  • Mezinárodní právo

  PROFIL STUDENTA

  • Diplomat
  • Konzul
  • Velvyslanec
  • Chargé dʽaffaires
 • (Česky) Politická, bezpečnostní a ekonomická diplomacie

  Student získá důležité znalosti o současných a budoucích bezpečnostních hrozbách, o jejich vlivu na regionální či světovou politiku a ekonomiku a o možnostech jejich řešení. Absolvent bude schopen kriticky vyhodnocovat dopad a vznik bezpečnostních rizik, bude se moci uplatnit v mezinárodních firmách, které investují v rizikových zemích, v zahraničních i domácích složkách státní správy nebo v nevládních organizací V současném globalizovaném světě narůstá důležitost diplomatů, kteří se zaměřují na prohlubování ekonomických vztahů mezi státy. Pro české a evropské exportéry hrají ekonomičtí diplomaté jednu z klíčových rolí při navazování kontaktů se zahraničními trhy. Uplatní se jako ekonomická rada, ekonomický přidělenec a pracovník specializovaných agentur (Czech Trade, Czech Invest, Czech Tourism ) a českých center v zahraničí.

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Ekonomická diplomacie
  • Společenský protokol
  • Diplomatický protokol
  • Bezpečnostní dimenze v mezinárodních vztazích
  • Mezinárodní právo

  PROFIL STUDENTA

  • Ekonomický přidělenec
  • Pracovník specializovaných agentů (Czech Trade, Czech Tourism atd.)
  • Ekonomická rada
 • (Česky) Kulturní a sportovní diplomacie

  Kulturní a sportovní diplomacie patří k tzv. měkké moci státu a patří k účinným nástrojům paralelní diplomacie. Studenti se naučí, jak budovat tzv. národní branding země, jak zvyšovat atraktivnost země, její kredibilitu a prosazování zahraničně-politických cílů. Kulturní diplomacie se v posledních letech stává neoddělitelnou součástí zahraniční politiky mnoha států. Nově se formuje sportovní diplomacie, kdy poptávka po sportovních diplomatech dramaticky roste. Specifickou oblast tvoří olympijská diplomacie, využívající mezinárodních i národních organizací (Mezinárodní olympijský výbor, Český/Slovenský olympijský výbor, sportovní svazy apod.)

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Společenský protokol
  • Diplomatický protokol
  • Mezinárodní právo
  • Interkulturní dimenze mezinárodních vztahů

  PROFIL STUDENTA

  • Pracovník v mezinárodních sportovních organizacích
  • Pracovník  v českých sportovních organizacích nebo na MZV ČR
  • Pracovník specializovaných agentů (CzechInvest, Czech Tourism atd.)
 • (Česky) Analytik mezinárodních vztahů

  Student bude schopen stát se specialistou na veškeré aspekty mezinárodních vztahů, zejména dějin mezinárodních politických vztahů, geopolitiky a specifik jednotlivých teritorií (Čína a Dálný východ, islámský svět, Latinská Amerika, východní Evropa a Balkán). V praxi se uplatní jako poradce a analytik mezinárodních vztahů u významných institucí a v mediální oblasti. Může také působit jako analytik bezpečnostních a zpravodajských služeb.

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Dějiny mezinárodních politických vztahů
  • Mezinárodní právo
  • Bezpečnostní dimenze v mezinárodních vztazích
  • Terorizmus jako bezpečnostní hrozba
  • Teritoriální studia Evropy a světa

  PROFIL STUDENTA

  • Analytik mezinárodních vztahů
  • Komentátor
  • Analytik bezpečnostních a zpravodajských služeb

(Česky) Dny otevřených dveří v akademickém roce 2020 – 2021

(Česky) DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDOU KONAT

12.11., 10.12., 28.01., 18.02., 18.03., 22.04., 20.05., 24.06., 22.07., 19.08. a 09.09.
Z důvodu pandemie Covid-19 budou všechny dny otevřených dveří probíhat online od 16:00.
Po uvolnění nařízení vlády budou opět formou individuálních prohlídek v čase od 10-17:00. Těšíme se na Vaši návštěvu! :)

Z důvodu pandemie Covid-19 budou všechny dny otevřených dveří probíhat formou individuálních prohlídek v čase od 10-17:00. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Více informací

(Česky) Nezávazná rezervace osobní prohlídky školy

(Česky) Přijď si prohlédnout naší školu a zároveň se seznámit se studenty, kteří tě u nás rádi přivítají a provedou.

Chci Přijít na prohlídku školy

(Česky) Nezávazná (Česky) registrace ke studiu

Podat přihlášku foto

Sorry, this entry is only available in Czech.

About school

Useful