International relations and diplomacy

Bachelor programs Full-time Combined

BASIC INFORMATION ABOUT THE PROGRAM

This study program has been taught for 20 years and our knowledgeable lecturers as professor Gombár, associate professor Eichler or former ambassadors and ministers guarantee that with us you will get only the best quality of education. Thanks to their contacts around the world, you will be able to travel to internships and traineeships abroad, where you will get the necessary experience to build a successful career in the field. In addition, you will have the opportunity to try working in our fictitious embassy during your studies. Here, under the supervision of real diplomats, you will learn what roles the Ambassador, Attaché, Consul, etc. perform at the Embassy.

(Česky) Výhody studia na VŠMVV

foto

(Česky) Individuální přístup

(Česky) Momentální průměrná velikost tříd je mezi 20-25 studentů

foto

(Česky) Úspěšní absolventi

(Česky) Z našich absolventů se stávají politici, velvyslanci, ředitelé, manažeři, podnikatelé, redaktoři atd.

foto

(Česky) Konec biflování

(Česky) U nás získáte reálné dovednosti, zkušenosti z praxe a schopnost kritického myšlení.

foto

(Česky) Zkušení vyučující

(Česky) Budou Vás učit ministři, diplomaté, manažeři, marketéři, vyučující z Cambridge University a mnozí jiní.

(Česky) Profesní zaměření

 • (Česky) Kariérní diplomat

  (Česky) Své studenty připravíme pro plnění veškerých včetně nejvyšších diplomatických úkolů. Absolventi budou schopni působit jako diplomaté, konzulové, chargé dʽaffaires a velvyslanci na zastupitelských úřadech, zastávat vysoké diplomatické funkce v domácích i zahraničních institucích nebo se stát stálými představiteli v mezinárodních organizacích jako OSN, NATO, EU a dalších. Získají výbornou znalost společenského a diplomatického protokolu a budou mít vysokou jazyková vybavenost.

  (Česky)

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Společenský protokol
  • Diplomatický protokol
  • Mezinárodní právo

  (Česky)

  PROFIL STUDENTA

  • Diplomat
  • Konzul
  • Velvyslanec
  • Chargé dʽaffaires
 • (Česky) Politická, bezpečnostní a ekonomická diplomacie

  (Česky) Student získá důležité znalosti o současných a budoucích bezpečnostních hrozbách, o jejich vlivu na regionální či světovou politiku a ekonomiku a o možnostech jejich řešení. Absolvent bude schopen kriticky vyhodnocovat dopad a vznik bezpečnostních rizik, bude se moci uplatnit v mezinárodních firmách, které investují v rizikových zemích, v zahraničních i domácích složkách státní správy nebo v nevládních organizací V současném globalizovaném světě narůstá důležitost diplomatů, kteří se zaměřují na prohlubování ekonomických vztahů mezi státy. Pro české a evropské exportéry hrají ekonomičtí diplomaté jednu z klíčových rolí při navazování kontaktů se zahraničními trhy. Uplatní se jako ekonomická rada, ekonomický přidělenec a pracovník specializovaných agentur (Czech Trade, Czech Invest, Czech Tourism ) a českých center v zahraničí.

  (Česky)

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Ekonomická diplomacie
  • Společenský protokol
  • Diplomatický protokol
  • Bezpečnostní dimenze v mezinárodních vztazích
  • Mezinárodní právo

  (Česky)

  PROFIL STUDENTA

  • Ekonomický přidělenec
  • Pracovník specializovaných agentů (Czech Trade, Czech Tourism atd.)
  • Ekonomická rada
 • (Česky) Kulturní a sportovní diplomacie

  (Česky) Kulturní a sportovní diplomacie patří k tzv. měkké moci státu a patří k účinným nástrojům paralelní diplomacie. Studenti se naučí, jak budovat tzv. národní branding země, jak zvyšovat atraktivnost země, její kredibilitu a prosazování zahraničně-politických cílů. Kulturní diplomacie se v posledních letech stává neoddělitelnou součástí zahraniční politiky mnoha států. Nově se formuje sportovní diplomacie, kdy poptávka po sportovních diplomatech dramaticky roste. Specifickou oblast tvoří olympijská diplomacie, využívající mezinárodních i národních organizací (Mezinárodní olympijský výbor, Český/Slovenský olympijský výbor, sportovní svazy apod.)

  (Česky)

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Společenský protokol
  • Diplomatický protokol
  • Mezinárodní právo
  • Interkulturní dimenze mezinárodních vztahů

  (Česky)

  PROFIL STUDENTA

  • Pracovník v mezinárodních sportovních organizacích
  • Pracovník  v českých sportovních organizacích nebo na MZV ČR
  • Pracovník specializovaných agentů (CzechInvest, Czech Tourism atd.)
 • (Česky) Analytik mezinárodních vztahů

  (Česky) Student bude schopen stát se specialistou na veškeré aspekty mezinárodních vztahů, zejména dějin mezinárodních politických vztahů, geopolitiky a specifik jednotlivých teritorií (Čína a Dálný východ, islámský svět, Latinská Amerika, východní Evropa a Balkán). V praxi se uplatní jako poradce a analytik mezinárodních vztahů u významných institucí a v mediální oblasti. Může také působit jako analytik bezpečnostních a zpravodajských služeb.

  (Česky)

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Dějiny mezinárodních politických vztahů
  • Mezinárodní právo
  • Bezpečnostní dimenze v mezinárodních vztazích
  • Terorizmus jako bezpečnostní hrozba
  • Teritoriální studia Evropy a světa

  (Česky)

  PROFIL STUDENTA

  • Analytik mezinárodních vztahů
  • Komentátor
  • Analytik bezpečnostních a zpravodajských služeb

(Česky) Dny otevřených dveří v akademickém roce 2019 – 2020

(Česky) DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDOU KONAT

31. 10. , 21.11., 12.12., 16.01., 13. 02. , 12. 03. , 16. 04. , 14. 05. a 18. 06.

Více informací

(Česky) Nezávazná rezervace osobní prohlídky školy

(Česky) Přijď si prohlédnout naší školu a zároveň se seznámit se studenty, kteří tě u nás rádi přivítají a provedou.

Chci Přijít na prohlídku školy

(Česky) Nezávazná (Česky) registrace ke studiu

Podat přihlášku foto

Sorry, this entry is only available in Czech.

About school

Useful