International Relations and Diplomacy

Three year full-time or part-time bachelor degree
Study programme:
International and Public Relations
Standard length of study:
3 years
Form of study:
Full-time or part-time

Obor Mezinárodní vztahy a diplomacie je výjimečný svým zaměřením i možnostmi. Tato profilace totiž umožňuje studentům pracovat (po splnění některých dalších předpokladů) v diplomatických službách. K dalším předpokladům patří pokračování v magisterském studiu, absolvování potřebné praxe, studium na Diplomatické akademii Ministerstva zahraničních věcí ČR atd.

Key subjects

  • Dějiny mezinárodně politických vztahů
  • Dějiny české zahraniční politiky
  • Základy diplomacie
  • Diplomatický protokol
  • Mezinárodní a národní bezpečnost
  • Integrační procesy v mezinárodních vztazích

Alumni profile

Absolvent oboru je jazykově velmi dobře vybaven a orientuje se ve světových globalizačních a integračních procesech, v politických, hospodářských a bezpečnostních vztazích. Disponuje také širokým právním, politickým a ekonomickým rozhledem. Je schopen prosadit se v oblasti práva a ekonomie. Své dovednosti může uplatnit například ve struktuře státních orgánů a jiných institucí národního a mezinárodního prostředí.

Department of International Relations and Diplomacy

(Česky) Katedra Mezinárodních vztahů a diplomacie se podílí na výuce bakalářského a magisterského studijního programu v prezenčním i kombinovaném studiu. V bakalářském programu zajišťuje výuku některých předmětů studijního základu (Společenský protokol, Informačně-analytická činnost) a vybraných předmětů pro další profilace (Profesní etiketa). Hlavní náplní činnosti je gesce studijního oboru 6701R006 „Mezinárodní vztahy a diplomacie“.

V magisterském studijním programu katedra nabízí obor „Mezinárodní a diplomatická studia“.

(Česky) Při zajišťování výuky a dalších činností katedra spolupracuje s Radou pro mezinárodní vztahy a se Střediskem mezinárodních studií Jana Masaryka FMV VŠE v Praze.

Členové katedry se rovněž aktivně účastní na vědecké a publikační činnosti školy. V poslední době katedra řešila grantový projekt Grantové agentury ČR Ekonomická dimenze české diplomacie a její aplikace ve vztahu k zemím Západního Balkánu.

Contact form

Take advantage of the integrated email form through which you can also contact us.

Sorry, this entry is only available in Czech.

About school

Useful