Department of International Relations and Diplomacy

(Česky)

Katedra Mezinárodních vztahů a diplomacie se podílí na výuce bakalářského a magisterského studijního programu v prezenčním i kombinovaném studiu. V bakalářském programu zajišťuje výuku některých předmětů studijního základu (Společenský protokol, Informačně-analytická činnost) a vybraných předmětů pro další profilace (Profesní etiketa). Hlavní náplní činnosti je gesce studijního oboru 6701R006 „Mezinárodní vztahy a diplomacie“. V magisterském studijním programu katedra nabízí obor „Mezinárodní a diplomatická studia“.

(Česky)

Při zajišťování výuky a dalších činností katedra spolupracuje s Radou pro mezinárodní vztahy a se Střediskem mezinárodních studií Jana Masaryka FMV VŠE v Praze. Členové katedry se rovněž aktivně účastní na vědecké a publikační činnosti školy. V poslední době katedra řešila grantový projekt Grantové agentury ČR Ekonomická dimenze české diplomacie a její aplikace ve vztahu k zemím Západního Balkánu.

Gen. Ing. Andor Šándor

Jan Polišenský, MSc., Ph.D.

doc. PhDr. Jan Eichler, PhD.

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.

PhDr. Vít Rouč, Ph.D.

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.

Ing. Zdeněk Koníček

Sorry, this entry is only available in Czech.

About school

Useful