Department of Politics and Social Sciences

(Česky)

Katedra Politologie a společenských věd se podílí na výuce bakalářského a magisterského studijního programu v prezenčním i kombinovaném studiu. Na bakalářském stupni studia zajišťuje především výuku vybraných předmětů pro jednotlivé obory a jejich profilace (Politologie a Ekonomie, Komparace politických systémů). Činnost katedry je koncentrována především na magisterském stupni studia. Zde kromě některých předmětů studijního základu programu „Mezinárodní a veřejné vztahy“(Mezinárodní vztahy, Mezinárodní ekonomie) zajišťuje výuku vybraných odborných předmětů jak pro obor Evropská unie a veřejná správa (Rozhodování a analýza v politice), tak i pro obor Mezinárodní a diplomatická studia (Geopolitika střední Evropy, Teorie a praxe řešení politických konfliktů, Mezinárodní ekonomické vztahy, Ekonomika a politika, Ekonomické aspekty globalizačních procesů).

Katedra je garantem studijního oboru „Politologie a politika v mezinárodních a veřejných vztazích“, kde kromě většiny předmětů oborového základu zajišťuje i specializaci „Rozhodování v politice“. Tato specializace je určena pro ty, kdo mají hlubší zájem o pochopení úlohy politiky v moderní společnosti a chtějí pracovat ve veřejné správě, politických stranách nebo společenských organizacích.

(Česky)

Členové katedry se rovněž aktivně účastní na vědecké a publikační činnosti školy. V roce 2008 katedra v rámci grantového projektu „Energetická bezpečnost – geopolitické souvislosti“financovaného Nadací ČEZ zpracovala a vydala sborník. Tento úkol byl plněn ve spolupráci se slovenskými a ruskými experty, na který katedra navázala v následujícím roce se sborníkem „Energetická bezpečnost: reakce na krizi.“ Členové katedry se rovněž podíleli na realizaci dalšího grantu školy Ekonomická dimenze české diplomacie a její aplikace ve vztahu k zemím Západního Balkánu a na dalších akcích školy – ať již na pravidelně se konajících Dnech Evropy, či konferencích v Senátu naposledy k tématu Doktrín mocností.

Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., MBA

JUDr. Ing. Anna Ďurfina, Ph.D. et Ph.D.

PhDr. Jana Marková, Ph.D.

PhDr. Radka Löwenhöfferová, MBA

PhDr. Jan Slavíček, Ph.D.

Mgr. Hana Zmeková, MBA

Ing. Jan Mládek, CSc.

Sorry, this entry is only available in Czech.

About school

Useful