Politics and political marketing

Two-year master's degree
Study programme:
International and Public Relations
Standard length of study:
2 years
Form of study:
Full-time or part-time

(Česky) Navazující magisterský studijní obor„Politologie a politický marketing“ je určen uchazečům, kteří mají zájem pracovat v oblasti teoretické i praktické politologie a politiky v rámci mezinárodních vztahů a v oblasti mediálních aktivit s tím souvisejících. Momentálně do tohoto studijního programu nepřijímáme přihlášky na Akademický rok 2018/2019.

Key subjects

  • (Česky) Politický marketing
  • (Česky) Investigativní publicistika
  • (Česky) Komparativní politologie
  • (Česky) Moderní trendy v marketingové komunikaci
  • (Česky) PR, elity a politika
  • (Česky) Politická komunikace a politické kampaně

Alumni profile

Absolvent je důkladně seznámen s domácí i zahraniční politikou České republiky. Dále zná politologickou teorii a je připraven využívat ji při posuzování a řešení problémů praxe. Současně je vybaven poznatky o činnosti a využití médií. Rozumí marketingu, marketingovým procesům a jejich využití v praxi. Může se uplatnit jak v oblasti státní správy, tak v oblasti nevládních organizací, v médiích, subjektech zabývajících se marketingem a PR, nebo subjektech poskytujících poradenskou činnost.

Department of Public Relations and Communication

(Česky) Public Relations je akreditovanou specializací oboru „Veřejná správa a Public Relations“. Škola touto profilací reaguje na rostoucí význam komunikace a ovlivňování společnosti. Absolvování profilace PR a dané specializace vytváří předpoklady pro kvalifikované působení v oblasti komunikace a ovlivňování společnosti na všech úrovních.

(Česky) Absolventi se uplatní nejen ve společnostech specializovaných na tyto aktivity, ale i ve sdělovacích prostředcích, v institucích státní správy a samosprávy, v regionálních a místních institucích, v politických stranách apod.

Contact form

Take advantage of the integrated email form through which you can also contact us.

Sorry, this entry is only available in Czech.

About school

Useful