(Česky) Provoz letecké dopravy

(Česky) Bakalářský program (Česky) Prezenční (Česky) Kombinované

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU

Tento studijní program je určen pro lidi, kteří mají blízko k letectví. Po absolvování studia si bude student moci vybrat lukrativní pracovní pozici u provozovatelů letišť, v leteckých společnostech, u poskytovatelů letových a navigačních služeb a u mnoha dalších. Zárukou vysoké kvality výuky je doc. Jindřich Ploch, který působil jako generální ředitel Úřadu pro civilní letectví a jako zástupce ČR v radě EASA (Evropská agentura pro bezpečnost letectví). Kromě výuky je součástí studia i možnost pilotního výcviku v letecké škole. Provoz letecké dopravy je nově akreditovaný studijní program. Přihlášku lze podat do 31. 10. 2020.

(Česky) Výhody studia na VŠMVV

foto

(Česky) Individuální přístup

(Česky) Momentální průměrná velikost tříd je mezi 20-25 studentů

foto

(Česky) Úspěšní absolventi

(Česky) Z našich absolventů se stávají politici, velvyslanci, ředitelé, manažeři, podnikatelé, redaktoři atd.

foto

(Česky) Konec biflování

(Česky) U nás získáte reálné dovednosti, zkušenosti z praxe a schopnost kritického myšlení.

foto

(Česky) Zkušení vyučující

(Česky) Budou Vás učit ministři, diplomaté, manažeři, marketéři, vyučující z Cambridge University a mnozí jiní.

(Česky) Profesní zaměření

 • (Česky) Pilot

  Studium je zaměřeno na teoretické a odborné předměty a na praktické dovednosti. Zejména díky možnosti získání licence ATPL. Studijní specializace prohlubuje získanou základní osobní a odbornou schopnost absolventa a zajišťuje jedinečnou způsobilost absolventa. Dosáhnuté vědomosti odpovídají kvalifikaci na teoretické a praktické úrovni výkonu funkce pilota v obchodní letecké dopravě. Absolvent je způsobilý v oblasti plánování letů a má znalosti v oblasti řízení letového provozu. Studium je zaměřeno na získání znalostí pro výkon profese profesionálního pilota pro civilní leteckou dopravu, případně pro výkon ostatních druhů leteckých činností.

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Základy letu
  • Letové výkony
  • Plánování a monitorování letu
  • Letecké motory, konstrukce letadel
  • Avionické systémy

  UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

  • V managementu leteckých společností leteckých dopravců
  • U poskytovatelů letových navigačních služeb
  • U provozovatelů letišť (pracovník dispečinku – plánování letu) a to v jakémkoli státě EU.
 • (Česky) Manažer letových a provozních služeb

  Náplň studia vychází z kvalifikačních předpokladů, které jsou vytvořené pro státy EU a jsou zakotveny v předpisech pro letový provoz. Studium je zaměřeno na teoretické a odborné předměty a na praktické dovednosti. Teoretické studium je organizované tak, aby měl student možnost během studia absolvovat základní praktický výcvik na trenažérech pro řízení letového provozu. Získá znalosti z procesu regulace vzdušného prostoru a postupy procesu řízení letového provozu. Absolvent je připravený na teoretické úrovni k výkonu funkce pracovníka řízení letového provozu v souladu s leteckými evropskými předpisy. Řízení letového provozu je jedním z nejlukrativnějších povolání v ČR, kde se průměrné platy pohybují kolem 200.000 Kč.

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Letadla
  • Zařízení a systémy
  • Management letecké dopravy
  • Procedurální výcvik
  • Radarový výcvik
  • Dispečink letů

  UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

  • Na pozicích středního a vyššího stupně řízení v organizacích zajišťujících letové navigační služby (např. vedoucí výcvikového střediska)
  • U leteckých dopravců (plánování letu)
  • U provozovatelů letišť.
 • (Česky) Manažer leteckého provozu

  Studium je zaměřeno na teoretické a odborné předměty a na praktické dovednosti. Absolvent bude schopen řešit rutinní technologické a ekonomické problémy letecké dopravy. Student získá vědomosti o letecké technice, o zásadách vedení pracovního kolektivu, bude znát legislativní rámec a právní normy, naučí se využívat informační technologie v rámci letecké dopravy. Studijní specializace prohlubuje získanou základní osobní a odbornou schopnost absolventa a zajišťuje speciální způsobilost absolventa.

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Letadla, konstrukce letadel
  • Regulace letecké dopravy
  • Bezpečnost letecké dopravy
  • Management leteckých společností a leteckých dopravců

  UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

  • Na pozicích managementu v oblasti leteckého průmyslu
  • U provozovatelů letišť
  • U poskytovatelů letových navigačních služeb
  • V servisních organizacích pro činnosti provozu letiště nebo v institucích zajišťujících vývoj a výrobu a provoz letecké techniky
  • Jako obchodní zástupce leteckých společností nebo například ve veřejné správě na úrovni Ministerstva dopravy, Úřadu pro civilní letectví nebo v ozbrojených složkách ČR využívajících letovou techniku.

(Česky) Dny otevřených dveří v akademickém roce 2020 – 2021

(Česky) DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDOU KONAT

12.11., 10.12., 28.01., 18.02., 18.03., 22.04., 20.05., 24.06., 22.07., 19.08. a 09.09.
Z důvodu pandemie Covid-19 budou všechny dny otevřených dveří probíhat online od 16:00.
Po uvolnění nařízení vlády budou opět formou individuálních prohlídek v čase od 10-17:00. Těšíme se na Vaši návštěvu! :)

Z důvodu pandemie Covid-19 budou všechny dny otevřených dveří probíhat formou individuálních prohlídek v čase od 10-17:00. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Více informací

(Česky) Nezávazná rezervace osobní prohlídky školy

(Česky) Přijď si prohlédnout naší školu a zároveň se seznámit se studenty, kteří tě u nás rádi přivítají a provedou.

Chci Přijít na prohlídku školy

(Česky) Nezávazná (Česky) registrace ke studiu

Podat přihlášku foto

Sorry, this entry is only available in Czech.

About school

Useful