(Česky) Provoz letecké dopravy

(Česky) Bakalářský program (Česky) Prezenční (Česky) Kombinované

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU

Tento studijní program je určen pro lidi, kteří mají blízko k letectví. Po absolvování studia si bude student moci vybrat lukrativní pracovní pozici u provozovatelů letišť, v leteckých společnostech, u poskytovatelů letových a navigačních služeb a u mnoha dalších. Zárukou vysoké kvality výuky je doc. Jindřich Ploch, který působil jako generální ředitel Úřadu pro civilní letectví a jako zástupce ČR v radě EASA (Evropská agentura pro bezpečnost letectví).

Kromě výuky je součástí studia i možnost pilotního výcviku v letecké škole.

(Česky) Výhody studia na VŠMVV

foto

(Česky) Individuální přístup

(Česky) Momentální průměrná velikost tříd je mezi 20-25 studentů

foto

(Česky) Úspěšní absolventi

(Česky) Z našich absolventů se stávají politici, velvyslanci, ředitelé, manažeři, podnikatelé, redaktoři atd.

foto

(Česky) Konec biflování

(Česky) U nás získáte reálné dovednosti, zkušenosti z praxe a schopnost kritického myšlení.

foto

(Česky) Zkušení vyučující

(Česky) Budou Vás učit ministři, diplomaté, manažeři, marketéři, vyučující z Cambridge University a mnozí jiní.

(Česky) Profesní zaměření

 • (Česky) Pilot

  Studium je zaměřeno na teoretické a odborné předměty a na praktické dovednosti. Zejména díky možnosti získání licence ATPL. Studijní specializace prohlubuje získanou základní osobní a odbornou schopnost absolventa a zajišťuje jedinečnou způsobilost absolventa. Dosáhnuté vědomosti odpovídají kvalifikaci na teoretické a praktické úrovni výkonu funkce pilota v obchodní letecké dopravě. Absolvent je způsobilý v oblasti plánování letů a má znalosti v oblasti řízení letového provozu. Studium je zaměřeno na získání znalostí pro výkon profese profesionálního pilota pro civilní leteckou dopravu, případně pro výkon ostatních druhů leteckých činností.

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Základy letu
  • Letové výkony
  • Plánování a monitorování letu
  • Letecké motory, konstrukce letadel
  • Avionické systémy

  UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

  • V managementu leteckých společností, leteckých dopravců
  • U poskytovatelů letových navigačních služeb
  • U provozovatelů letišť (pracovník dispečinku – plánování letu) a to v jakémkoli státě EU.
 • (Česky) Manažer letových a provozních služeb

  Náplň studia vychází z kvalifikačních předpokladů, které jsou vytvořené pro státy EU a jsou zakotveny v předpisech pro letový provoz. Studium je zaměřeno na teoretické a odborné předměty a na praktické dovednosti. Teoretické studium je organizované tak, aby měl student možnost během studia absolvovat základní praktický výcvik na trenažérech pro řízení letového provozu. Získá znalosti z procesu regulace vzdušného prostoru a postupy procesu řízení letového provozu. Absolvent je připravený na teoretické úrovni k výkonu funkce pracovníka řízení letového provozu v souladu s leteckými evropskými předpisy. Řízení letového provozu je jedním z nejlukrativnějších povolání v ČR, kde se průměrné platy pohybují kolem 200.000 Kč.

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Letadla
  • Zařízení a systémy
  • Management letecké dopravy
  • Procedurální výcvik
  • Radarový výcvik
  • Dispečink letů

  UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

  • Na pozicích středního a vyššího stupně řízení v organizacích zajišťujících letové navigační služby (např. vedoucí výcvikového střediska)
  • U leteckých dopravců (plánování letů)
  • U provozovatelů letišť
 • (Česky) Manažer leteckého provozu

  Studium je zaměřeno na teoretické a odborné předměty a na praktické dovednosti. Absolvent bude schopen řešit rutinní technologické a ekonomické problémy letecké dopravy. Student získá vědomosti o letecké technice, o zásadách vedení pracovního kolektivu, bude znát legislativní rámec a právní normy, naučí se využívat informační technologie v rámci letecké dopravy. Studijní specializace prohlubuje získanou základní osobní a odbornou schopnost absolventa a zajišťuje speciální způsobilost absolventa.

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Letadla, konstrukce letadel
  • Regulace letecké dopravy
  • Bezpečnost letecké dopravy
  • Management leteckých společností a leteckých dopravců

  UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

  • Na pozicích managementu v oblasti leteckého průmyslu
  • U provozovatelů letišť
  • U poskytovatelů letových navigačních služeb
  • V servisních organizacích pro činnosti provozu letiště nebo v institucích zajišťujících vývoj a výrobu a provoz letecké techniky
  • Jako obchodní zástupce leteckých společností nebo například ve veřejné správě na úrovni Ministerstva dopravy, Úřadu pro civilní letectví nebo v ozbrojených složkách ČR využívajících letovou techniku.

(Česky) Dny otevřených dveří v akademickém roce 2020 – 2021

(Česky) DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDOU KONAT

21.01., 18.02., 18.03., 22.04., 27.05., 24.06., 22.07., 19.08. a 09.09.
Z důvodu pandemie Covid-19 budou všechny dny otevřených dveří probíhat online od 16:00.

Po uvolnění nařízení vlády budou opět formou individuálních prohlídek v čase od 10-17:00. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Více informací

(Česky) Nezávazná rezervace osobní prohlídky školy

(Česky) Přijďte si prohlédnout naší školu a zároveň se seznámit se studenty, kteří Vás u nás rádi přivítají a provedou.

Chci Přijít na prohlídku školy

(Česky) Nezávazná (Česky) registrace ke studiu

Podat přihlášku foto

Sorry, this entry is only available in Czech.

About school

Useful