International relations and diplomacy

Bachelor programs Full-time Combined

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU

Ve spolupráci se Soukromou vysokou školou ekonomickou Znojmo, nabízíme možnost absolvování studijního programu Účetnictví a finanční řízení podniku v Praze. Vysokou kvalitu tohoto programu zajišťují akademičtí pracovníci , kteří pocházejí z praxe a působí jako špičkoví auditoři, daňoví poradci, finanční analytici atd. Díky tomu absolvent získává poznatky jak z českého a mezinárodního finančního účetnictví a výkaznictví, tak i z manažerského účetnictví, finančních analýz a finančního řízení podnikatelských i nepodnikatelských subjektů. Studium zprostředkovává rovněž poznatky z oblasti financí, peněžního a kapitálového trhu, rozpočtové soustavy a daňové problematiky. Studium připravuje absolventy pro výkon funkcí ve finančním a manažerském účetnictví, dále pro funkce v oblasti vnitřní kontroly, daní a sestavování a ověřování účetní závěrky.

Budoucí studenti nebudou mít nouzi o praxi již během studia, protože strategickým partnerem oboru Účetnictví a finanční řízení podniku je auditorská společnost BDO CA s.r.o. Díky níž mohou studenti navštěvovat Účetní centrum a setkat se tak s reálnými účetními případy přímo v praxi. BDO CA s.r.o. patří do sítě pěti největších auditorských společností ve světě.

Přihlášku lze podat do 31. 10. 2020.

(Česky) Výhody studia na VŠMVV

foto

(Česky) Individuální přístup

(Česky) Momentální průměrná velikost tříd je mezi 20-25 studentů

foto

(Česky) Úspěšní absolventi

(Česky) Z našich absolventů se stávají politici, velvyslanci, ředitelé, manažeři, podnikatelé, redaktoři atd.

foto

(Česky) Konec biflování

(Česky) U nás získáte reálné dovednosti, zkušenosti z praxe a schopnost kritického myšlení.

foto

(Česky) Zkušení vyučující

(Česky) Budou Vás učit ministři, diplomaté, manažeři, marketéři, vyučující z Cambridge University a mnozí jiní.

(Česky) Profesní zaměření a školné

 • (Česky) Krizový manažer / Risk manažer

  Zaměření Krizový manažer / Risk manažer orientuje studenta v datech získaných na základě finanční analýzy zejména účetních výkazů a dalších účetních informací obchodních korporací. Student má možnost se seznámit s řízením rizik a jejich vyhodnocování v rámci interního auditu. Zaměření umožní, aby student získal základní informace při snaze revitalizovat ohrožené firmy, řešit jejich vstup do insolvenčního řízení a rozumět účetním a daňovým specifikům tohoto náročného procesu. Pokud se obchodní korporací nepovede její zánik s právním nástupcem, bude student znát základní postupy likvidace společnosti, a to z pohledu právního, účetního a daňového.

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Finanční analýza
  • Účetní a daňová specifika s.r.o.
  • Revitalizace firem
  • Insolvenční řízení z účetního a daňového pohledu, likvidace
  • Řízení rizik a interní audit

  PROFIL ABSOLVENTA

  • Krizový manažer v ohrožených firmách
  • Ve vyšším managementu obchodních a finančních firem
  • Daňový poradce
 • (Česky) Finanční a účetní systém veřejného sektoru

  Toto zaměření orientuje studenta v rozsáhlé oblasti veřejného sektoru, do kterého patří zejména organizační složky státu, územně samosprávné celky včetně měst a obcí, příspěvkové organizace. Jedná se o subjekty napojené na toky peněz ze státního rozpočtu a dalších veřejných rozpočtů. Student se seznámí s účetními systémy používanými v ČR, ale i ve světě. Dokáže aplikovat daňový systém v rámci veřejného sektoru. Absolvent je velmi žádaným odborníkem, který může nejen působit jako účetní, metodik účetnictví, může pracovat na finančním úřadě, na jakékoliv pozici ve veřejném sektoru, protože se vyzná v tocích peněžních prostředků, v systému financování, v jeho zobrazování v účetnictví, jeho kontrole, ale také v řízení této náročné oblasti.

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Rozpočtová pravidla
  • Veřejné finance
  • Účetnictví veřejného sektoru
  • Daně ve veřejném sektoru

  PROFIL ABSOLVENTA

  • V managementu soukromých a státních firem
  • Na ministerstvu financí
  • Daňový poradce
 • (Česky) Audit a finanční controlling

  Zaměření na AUDIT umožní studentovi více se věnovat malým, středním a velkým účetním jednotkám, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Student se seznámí s vlastní podstatou auditu, základními pravidly, jimiž se auditor řídí, pochopí povinné etapy auditu, bude seznámen s auditorskými postupy, zejména s plánováním auditu, auditorským rizikem a jeho vyhodnocením, povinností dokumentování auditorských prací. Bude rozumět zprávě auditora včetně formulace výroků auditora. Zaměření na FINANČNÍ CONTROLLING umožní studentovi se velmi dobře orientovat v účetních a finančních informacích a být tak významnou oporou vlastníků obchodních korporací nebo vedení neziskových subjektů. Finanční controlling je podsystém řízení každé obchodní korporace. Úkolem controllera je nejen podporovat řízení podniku informacemi, ale také koordinovat a orientovat se v plánování a kontrole a nastavit systém pravidel, které napomáhají dosažení podnikových cílů.

  PROFILOVÉ PŘEDMĚTY

  • Finanční účetnictví II – účetní závěrka
  • Finanční účetnictví II
  • Manažerské účetnictví
  • Audit účetní závěrky

  PROFIL ABSOLVENTA

  • Ve velkých auditorských firmách (např. KPMG, Deloitte)
  • Daňový kontrolor
  • V managementu soukromých a státních firem
 • (Česky) Účetní a daňový profesionál

  Toto zaměření umožní studentovi více se věnovat vlastní technice vedení účetnictví, zaměřit se na metodiku účetnictví a samostatně navrhovat vhodné postupy účtování zásadních hospodářských operací v souvislosti se vznikem obchodních korporací, jejich obchodního nebo výrobního procesu, nabývání a zcizování majetku včetně podílů společníků, dobrovolné nebo nucené zrušení obchodní korporace. Student dokáže využit všechny účetní metody tak, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz o činnosti účetní jednotky. Dokáže také provést daňovou analýzu a optimalizovat daňové povinnosti fyzických i právnických osob.

  • Účetní a daňová specifika s.r.o.
  • Finanční účetnictví II
  • Aplikace daňové soustavy v praxi
  • Využití počítačů v účetnictví
  • Ve vyšším managementu podnikatelských a nepodnikatelských subjektech
  • Daňový poradce
  • Finanční a obchodní zástupce firem
 • (Česky) Školné

  Školné pro akademický rok 2020/21

  Denné studium

  • 22,000,-Kč/semestr

  (44,000,-Kč/akademický rok)

  Kombinované studium

  • 22,000,-Kč/semestr

  (44,000,-Kč/akademický rok)

(Česky) Dny otevřených dveří v akademickém roce 2020 – 2021

(Česky) DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDOU KONAT

12.11., 10.12., 28.01., 18.02., 18.03., 22.04., 20.05., 24.06., 22.07., 19.08. a 09.09.
Z důvodu pandemie Covid-19 budou všechny dny otevřených dveří probíhat online od 16:00.
Po uvolnění nařízení vlády budou opět formou individuálních prohlídek v čase od 10-17:00. Těšíme se na Vaši návštěvu! :)

Z důvodu pandemie Covid-19 budou všechny dny otevřených dveří probíhat formou individuálních prohlídek v čase od 10-17:00. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Více informací

(Česky) Nezávazná rezervace osobní prohlídky školy

(Česky) Přijď si prohlédnout naší školu a zároveň se seznámit se studenty, kteří tě u nás rádi přivítají a provedou.

Chci Přijít na prohlídku školy

(Česky) Nezávazná (Česky) registrace ke studiu

Podat přihlášku foto

Sorry, this entry is only available in Czech.

About school

Useful