Public Administration

Three year full-time or part-time bachelor degree
Study programme:
International and Public Relations
Standard length of study:
3 years
Form of study:
Full-time or part-time

Public administration is an accredited specialization of “Public Administration and Public Relations”. Passing this specialization creates the prerequisites for qualified work in the field of Public Administration, both at the level of the national public administration, ie the Parliament of the Czech Republic, the Office of the Government of the Czech Republic, ministries and central authorities, as well as at regional and local level, ie regions and municipalities. Graduates are well placed to communicate with the European Union’s institutions and bodies, and have the prerequisites to apply for jobs in these institutions.

Key subjects

  • Theory of Law, Theory of State and Constitutional Law
  • European integration
  • European law
  • Public finance and accounting
  • Financial law

Alumni profile

The graduate is able to apply the acquired knowledge and skills in public administration subjects in the Czech Republic, the EU and other international organizations (UN, Council of Europe, NATO, OECD, etc.) and in communication with PR-oriented companies, advertising agencies or media.

Department of European Studies, Public Administration and Law

(Česky) Katedra evropských studií, veřejné správy a práva se podílí na výuce bakalářského a magisterského studijního programu v prezenčním i kombinovaném studiu. V bakalářském programu zajišťuje výuku některých předmětů studijního základu (Základy práva, Mezinárodní a komunitární právo, Základy veřejné správy) a vybraných předmětů pro další profilace (Autorské právo, Aplikace práva). Hlavní náplní činnosti je gesce studijního oboru 6202R058 „ Veřejná správa a Public Relations“, na které se podílí spolu s katedrou PR a komunikace.

Katedra se podílí rovněž na výuce předmětů obecného základu magisterského studia (Právo Evropské unie) a vybraných předmětů pro další specializace (Evropské správní právo a jeho tvorba, Kontrolní systémy veřejné správy v ČR a EU, Mezinárodní právo veřejné).

(Česky) Katedra rovněž zajišťuje výuku specializačních kurzů v oblasti tvorby práva a informační povinnosti orgánů veřejné správy pro zájemce z veřejné správy. Členové katedry aktivně spolupracují s ústředními orgány státní správy (Legislativní rada vlády).

Contact form

Take advantage of the integrated email form through which you can also contact us.

Sorry, this entry is only available in Czech.

About school

Useful