Kdo může vyjet?
Každý, kdo v době výjezdu oficiálně studuje. Vyjet mohou i absolventi do 1 roku od ukončení studia. Neomezeno věkem.

Kam můžu vyjet?
Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko

Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko

Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko

Náklady spojené s životem v zahraničí pomáhá pokrýt stipendium. V programu Erasmus+ se výše stipendia aktuálně pohybuje v rozmezí od 420 do 699 eur na měsíc, vždy s přihlédnutím k životním nákladům v dané (evropské) zemi.

Délka výjezdu?
Minimální délka studijního pobytu je nově stanovena na 2 měsíce, oproti původním 3 měsícům, student však za toto období musí získat počet kreditů, které vysílající instituce interně stanovuje.

Typ výjezdu:
studijní pobyt

praktická stáž

možné na jakoukoliv veřejnou či soukromou organi­zaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží (tj. do firmy, veřejné instituce, nadace atd.

erasmusintern.org

Opakovaná mobilita:
Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího Programu celoživotního učení/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají. Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je tato maximální dotace na studijní pobyt / praktickou stáž ve výši 24 měsíců.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.