Na základě podpisu účastnické smlouvy student obdrží finanční podporu z prostředků programu Erasmus+. Finanční podpora je vypočítána na základě předpokládané délky pobytu, pro tento výpočet platí, že 1 měsíc = 30 dní. Měsíční grant je stanoven na národní úrovni a jeho výše je stejná pro studenty všech vysokoškolských institucí.

Finanční prostředky se vyplácejí:

  • v CZK na korunový účet vedený u jakékoliv banky v ČR; částka předělené finanční podpory je převedena dle aktuálního kurzu ČNB a v CZK zaslána na účet studenta

Finanční podpora slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů, jedná se pouze o příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí – předpokládá se finanční spoluúčast studenta. Studentovi může být ze strany zahraniční hostující instituce poskytována také mzda, nárok na finanční podporu ze strany VŠMVVP tímto nezaniká. Délka praktické stáže je minimálně 2 měsíce. Pokud není dodrženo trvání praktické stáže v délce celých měsíců, je finanční podpora na poslední měsíc přidělována podle počtu dnů posledního měsíce.

Výše finanční podpory je orientačně stanovena následujícím způsobem (viz aktuální přehled sazeb):

  • země s vyššími životními náklady – 660 EUR na měsíc
  • země s průměrnými životními náklady – 600 EUR na měsíc
  • země s nižšími životními náklady – 480 EUR na měsíc

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.