PŘED MOBILITOU:
1) výběrové řízení
2) jazykové testování OLS
3) uzavření studijní smlouvy pro studijní pobyt (Learning Agreement for Studies – LA) – lze změnit do 30 dnů od data výjezdu – formulář Changes to Original LA
4) podepsání účastnické smlouvy (Grant Agreement for Erasmus + HE Studies)
5) zajištění léčebných výloh pro cílovou zemi
6) grant

BĚHEM MOBILITY:
Lze požádat o prodloužení doby pobytu a to nejpozději 30 dní před koncem stávajícího trvání stávající účastnické smlouvy.

PO MOBILITĚ:
1) student odevzdá Confirmation of Erasmus Study Period
2) Transcript of Records (potvrzení o délce studia, přehled dosažených studijních výsledků)
3) vyplnění závěrečné zprávy EU Survey v MT+
4) po skončení mobility student požádá vysílající instituci o uznání studijních výsledků dle schváleného LA a ToR
5) dobrovolné vyplnění závěrečné zprávy do české Databáze zpráv Erasmus

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.