Speciální grant slouží k pokrytí zvýšených nákladů studentů se zdravotním handicapem nebo jinak znevýhodněných účastníků mobilit, a to i sociálně znevýhodněných.

Žádost o speciální grant předkládá student koordinátorovi programu Erasmus+ na VŠMVV. V žádosti dokládá zdravotní stav potvrzený lékařem, nebo jiné doklady. Důvodem pro získání speciálního grantu však není pouze zdravotní handicap, může to být i jiný vážný důvod na straně studenta, sociální důvody, příp. i matka samoživitelka, které se hodlá účastnit mobility i se svým dítětem apod.

Každý žadatel o speciální grant musí specifikovat výši požadované podpory a rozsah požadovaných aktivit, na které žádá speciální grant (příspěvek je možné získat např. na dopravu k povinné lékařské prohlídce do místa svého bydliště během studia v zahraničí, na nutné rehabilitace zdravotně postiženého studenta, příspěvek na bydlení pro vozíčkáře, je-li dražší než běžné ubytování v místě studia, může se jednat i o příspěvek na asistenta, pokud to zdravotní stav studenta vyžaduje, příspěvek na umístění dítěte do školky v zahraničí apod.).

O přiznání speciálního grantu rozhoduje DZS a pokud je studentovi speciální grant přiznán, VŠMVV uzavírá se studentem dodatek k účastnické smlouvě a speciální grant je vyplácen v plné přiznané výši. Student musí doložit doklady o čerpání speciálního grantu po návratu ze zahraničí v termínu pro předložení dokladů o absolvování studia nebo stáže.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.