Na základě udělené Erasmus University Charter pokračuje Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha v dalším rozšiřování evropské meziuniverzitní spolupráce.

Program Erasmus+ je nový vzdělávací program EU na období 2021-2027, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci v programové nebo partnerské zemi 

  • v délce 3-12 měsíců
  • realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE

Praktickou stáž v zahraničním podniku či organizaci v programové zemi

  • v délce 2-12 měsíců
  • realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem
  • nově také existuje možnost realizace absolventské stáže. Absolventskou stáž je třeba uskutečnit do jednoho roku od ukončení studia, včetně délky stáže. Potřebné dokumenty je nutno podepsat ještě během studia na vysoké škole, v době podpisu dokumentů musí mít uchazeč stále statut studenta

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího Programu celoživotního učení/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají. Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je tato maximální dotace na studijní pobyt / praktickou stáž ve výši 24 měsíců. Lze vyjet do zemí zapojených do programu Erasmus+:

  • 28 členských zemí EU
  • 3 země ESVO – Island, Lichtenštejnsko, Norsko
  • 2 kandidátské země (Turecko a bývalá jugoslávská republika Makedonie)

Podrobnější informace jsou k dispozici na:

u institucionálních koordinátorů programu Erasmus+ na VŠMVV Praha  – erasmus@vsmvv.cz a Mgr. Radka Hronovská (hronovska@vsmvv.cz).

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.