Etiketa nejen pro všední den

Rozsah:  1 den – 6 výukových hodin                              Přihlášení na kurz zde

Cena kurzu: 2.700,-Kč/účastník

Termín: připravujeme

Lektor: Mgr. Hana Zmeková

Cílem kurzu je seznámení účastníků s pravidly chování v dnešní společnosti, která se vyvíjí velmi rychle, a to nejen v soukromém styku, ale i v profesním. V řadě případů došlo k uvolnění nepsaných pravidel ve společnosti, ale některé postoje, chování a následné řešení situací je postaveno na velmi oficiálních základech etikety, která je nedílnou součástí každodenního života. Smyslem a záměrem kurzu je vytvoření takové společenské znalosti pravidel, aby se dámy staly ještě žádanějšími a muži šaramantnějšími. Znalost pravidel společenského chování přináší respekt a úctu okolí k jednotlivci, předchází mnoha konfliktům, nepochopení.

Obsah:

Historie etikety. Základy etikety a proč to platí do dnešní doby

Kdo jsme a proč děláme některé věci jinak než ostatní.(Od podání ruky k pozdravu)

Nemáme všichni stejné možnosti – jak se chovat k paraplegikům, co je etiketa k ostatním postiženým

Jak nakupovat oblečení, doplňky, boty a jak se obléknout (příležitosti, styl, množnosti)

Šperky a hodinky – výběr, nákup, péče, obdarování a kam si je můžeme vzít

Dary, dárky, dárečky, dárci a obdarovaní. (Co, komu, kdy a jak)

Pravidla chování v běžném společenském styku (od podání ruky k vítání váženého hosta)

Písemný projev, telefonování, sociální sítě. Kam co píšeme (email, sms, dopis, pozvánka, kondolence a další)

Stolování doma, v restauraci u přátel

Víno – jako lék a zážitek. (Výběr vína, snoubení s pokrmy, používání sklenic, jak připravíme degustaci pro přátele, sabrage není tajemství a ostatní, co k vínu patří a jak se servíruje)

Zastihla nás smutná zpráva (kondolence, květiny, oblečení, pohřeb, hostina)

Doprava – osobní automobil (jak a kam nastupujeme). MHD (autobus, metro, letadlo)

Jedeme do zahraničí (jak na dovolenou, co je vhodné a co nás může zaskočit). Jak nás vnímají lidé v jiných kulturách. „Jiný kraj, jiný mrav“

Oslava (narozeniny, výročí, narození potomka, svatba, jen ve dvou).

Místo a termín realizace: VŠMVV Praha

Způsob ukončení a doklad o absolvování:  Osvědčení o absolvování kurzu.

Vzdělávací programy budou zahajovány průběžně po naplnění dostatečným počtem zájemců (min. – 10 osob).