Etiketa – Východní Asie

Rozsah:  1 den – 6 výukových hodin                                        Přihlášení na kurz zde

Cena: 2.700,-Kč/účastník

Termín: připravujeme

Lektor: Mgr. Hana Zmeková

Cílem tohoto kurzu je představení jiné kultury. Naučit uchazeče předcházet různým faux-pas, vyložit jiné způsoby chování, které vychází z tradic, ale i ze zvyklostí v dané zemi. Etiketa v zahraničních kulturách – Asie je předmět, který účastníkům kurzu nabízí ucelený přehled o zásadách společenského styku v soukromém i profesním životě. Společenský protokol má své tradice, je ovlivněn náboženstvím, tradicemi, vytrvalostí a houževnatostí jednotlivců, kteří vytváří kulturu daného státu. V jednotlivých státech se liší. Dílčím cílem tohoto předmětu je poukázání na odlišnosti pravidel v jednotlivých teritoriích, a to jak v prostředí soukromém, tak i podnikatelském

Obsah:

Čung-kuo. Čína, Říše středu

Obecný přehled:

• Krajina a obyvatelstvo.

• Národnostní složení.

• Rozdíly mezi městem a venkovem.

Historie Čína:

• Soudobé bydlení.

• Královské paláce.

• Chrámy a hrobky.

• Zahrady, veřejná prostranství.

Historie Japonsko:

• Soudobé bydlení.

• Královské paláce.

• Chrámy a hrobky.

• Zahrady, veřejná prostranství.

Historie Indonésie:

• Soudobé bydlení.

• Královské paláce.

• Chrámy a hrobky.

• Zahrady, veřejná prostranství.

Náboženství:

• Hinduismus.

• Buddhismus.

• Judaismus.

• Křesťanství.

• Šamanismus.

• Islám.

Japonsko:

• Japonské rodové znaky.

• Japonský kalendář.

• Tradiční horoskopy.

• Oslava Nového roku.

• Obřady a slavnosti, které doprovázejí narození dítěte.

Jazyky:

• Čínské písmo není obrázkové.

• Korejština plánuje opustit znaky.

• Japonština znaky přijala.

• Kaligrafie.

Kultura a umění:

• Malířství a dřevořezba.

• Divadlo.

• Lidové panenky a kokeši.

• Keramika dříve a nyní.

• Vějíře.

Masky:

• Čína.

• Korea.

• Japonsko.

• Tibet a Mongolsko.

Všední život:

• Osobní jména.

• Jídelní hůlky.

• Domácí zvířata.

• Zdvořilost a etiketa.

• Od sorobanů k počítačům.

Obchodní jednání:

• Jak jednání domluvit.

• Co je přípustné.

• Vizitky a jiná akcidentále.

• Oblékání.

• Společenské příležitosti.

Bojová uměni:

• Historie.

• Tradice.

• Sport.

• Cuba – záštita japonského meče.

• Vějíře, katany, meče.

Čajové obřady (od etikety po keramiku).

• Fenk-šuej a domov.

• Fenk-šuej a vztahy.

Místo a termín realizace: VŠMVV Praha

Způsob ukončení a doklad o absolvování:  Osvědčení o absolvování kurzu.

Vzdělávací programy budou zahajovány průběžně po naplnění dostatečným počtem zájemců (min. – 10 osob).