Institut mezinárodní letecké dopravy

Institut mezinárodní letecké dopravy vznikl 1. 6. 2019. Zaštiťuje a nabízí licencované pilotní kurzy, které jsou realizovány ve spolupráci se společností Czech Aviation Flying Centre na letišti v Mladé Boleslavi. Mezi zakladatele Institutu patří erudovaní odborníci z oblasti letecké dopravy i praxe: rektor VŠMVVP, doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc., ředitel Institutu Ing. Petr Rudolf, Ph.D. a pilot – instruktor, jednatel společnosti CA FC, pan Zdeněk Sedláček. Akreditované vzdělávací programy připravujeme ve spolupráci s děkanem Letecké fakulty Technické univerzity v Košicích, kterým je Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M.

Kontakty:

Ing. Petr Rudolf, Ph.D. ředitel Institutu mezinárodní letecké dopravy

Ing. Jana Valentová sekretariát Mobil: +420 251 171 930 Email: valentova@vsmvv.cz

Sídlo Institutu: U Santošky 17, 150 00, Praha 5