Interní grantová komise

Interní grant Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

 

Systém interního grantového financování je tvořen zakladatelem Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha pro podporu projektů v oblasti vědy a výzkumu, které propojují vědeckou a publikační činnost.

Na zabezpečování interního grantového financování se podílí interní grantová komise, která zahájila činnost v roce 2018.

Zdrojem interního grantového financování podle Grantového řádu interní grantové komise jsou prostředky vyčleněné z rozpočtu VŠMVV Praha. Administrativní zajištění interního grantového financování zabezpečuje ekonomická a personální ředitelka VŠMVV Praha a rektorát.

Žádost o interní grant může podat student zapsaný na VŠMVV Praha v magisterském studijním programu nebo akademický pracovník VŠMVV Praha prostřednictvím elektronické žádosti včetně jejích příloh. Žádosti se podávají v Akademickém roce dvakrát, a to v ZS do 31. října a v LS do 28. února, na sekretariát vysoké školy.

Každý interní grant musí generovat nejméně jeden publikační výstup uplatnitelný v RIV.

Předseda interní grantové komise: doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.

Dopisy předsedovi Grantové komise VŠMVV Praha adresujte na korespondenční adresu:

              Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

              U Santošky 17

              150 00 Praha 5

Telefon: +420 251 171 947

Email:     manova@vsmvv.cz

Zodpovědná: tajemnice rektora Mgr. Andrea Manová, Ph.D.