Katedra jazyků

Katedra jazyků zajišťuje výuku prvního, druhého a třetího cizího jazyka podle oborového zaměření studenta. Jako první cizí jazyk je zpravidla angličtina, druhý a třetí cizí jazyk může student zvolit z nabídky NJ, FJ, ŠpJ, RJ, ItJ. Rovněž si může zvolit souběžně s angličtinou další jazyk na úrovni prvního cizího jazyka a složit z něho závěrečnou bakalářskou zkoušku.

V bakalářském studiu probíhá výuka AJ ve všech semestrech, druhý cizí jazyk ve čtyřech semestrech a třetí v posledních dvou semestrech oboru diplomacie a zahraniční vztahy. V 5. a 6. semestru je možno si zapsat druhý cizí jazyk jako nepovinnou odbornou konverzaci.

V magisterském studiu se vyučuje angličtina jako volitelná odborná konverzace, další cizí jazyk je povinný a možno jej zvolit dle nabídky výše. Katedra se podílí na výuce odborných předmětů v cizím jazyce.
Vyučující jsou zkušení vysokoškolští učitelé spolupracující často s jinou VŠ, např. Univerzitou Karlovou, externí pedagogové a rodilí mluvčí. Mnozí jsou autory učebních materiálů připravených speciálně pro tuto vysokou školu (němčina, francouzština). Katedra využívá zahraničních studijních nabídek programu ERASMUS (Slovensko, Turecko, Dánsko).

Mgr. Kateřina Baušteinová

Mgr. Luďa Fialová

Mgr. Michaela Jelínková

Dexter Marc Cram, B.A.

Mgr. Adriano Baldessari

Mgr. Ing. Irena Rudolfová

Mgr. Santiago López

PhDr. Alena Mrázová

Mgr. Miriam Pavlišová

Mgr. Ing. Zdena Šilerová

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.