Členové katedry

Současným ředitelem institutu je doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc., který akreditované vzdělávací programy připravuje ve spolupráci s děkanem Letecké fakulty Technické univerzity v Košicích, doc. Ing. Stanislavem Szabóem, PhD., MBA, LL.M.