Klub absolventů – stará stránka

Cílem Klubu absolventů VŠMVV Praha je udržet kontakt s Vámi, našimi nejbližšími studenty – dnes už absolventy, kteří naši školu vnímají jako svou Alma mater.

Klíčovým posláním rektorátu VŠMVV Praha je inovovat záměr našich předchůdců, kteří zahájili valným shromážděním v říjnu 2010 činnost Klubu absolventů.  Naším prioritním cílem, který vychází i z dlouhodobého záměru na léta 2015-2020, je kultura studentského a akademického života. Máme snahu vytvářet a zdokonalovat komfortní zázemí pro formální a neformální setkávání s Vámi, členy Klubu absolventů. Zvláštní pozornost byla proto věnována především jasně profilované platformě programu klubu, kterou pokládáme za zásadní pro vytváření tvůrčího prostředí a motivaci absolventů při rozvíjení společných specifických cílů s Alma mater. V souladu s nosnými trendy ve vysokoškolském vzdělávaní chceme tímto způsobem flexibilně a inovativně rozvíjet spolupráci s Vámi absolventy a naplňovat požadavky spojené s vizemi směřujícími k budování školy, jako progresivní a prestižní vysokoškolské instituce spjatou s vycházející exkluzivní značkou Prague Premium School. 

Budeme rádi, pokud budete součástí naší vysoké školy i nadále, milí absolventi, a budeme společně v kontextu společenského a odborného vytvářet a realizovat odvážné vize! Můžete se se svými úspěchy stát příkladem pro současné studenty – ukázat jim cestu, otevřít nové možnosti a provést je začátkem jejich kariéry. Pokud chcete zůstat v kontaktu s Alma mater, která pro mnohé z Vás byla pevným pilířem a startem do Vašeho života, rádi Vás přivítáme jako členy Klubu absolventů.