doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

docent
+420 251 171 937
bohata@vsmvv.cz

Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. se ve své odborné kariéře věnovala aplikovanému ekonomickému výzkumu, v 90. letech se zabývala zejména etickými otázkami transformace ekonomiky. V letech 1999 – 2003 stála v čele Českého statistického úřadu a v období 2004-14 působila v Evropské komisi jako zástupkyně generálního ředitele Eurostatu. V současné době je vědeckým pracovníkem  Národohospodářského ústavu AV ČR, předsedkyní Společnosti pro etiku v ekonomice, podnikání a správě a přednáší na VŠMVV a VŠEM.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.