doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.

docent
(English) +420 251 171 953
prorok@vsmvv.cz

Politolog, absolvent Filosofické fakulty KSU. Od roku 1990 pracoval na katedře politologie VŠE, kde v roce 1995 získal docenturu v oboru politologie. V letech 2003-05   rektor VŠSPV Kolín, v letech 2005-10   prorektor  VŠMVV Praha, v současné době působí na VŠFS. Přednáší základní kurs politologie, analýzu a rozhodování v politice, teorii a praxi řešení politických konfliktů, komparaci politických systémů a dějiny politického myšlení.  Tyto kursy přednášel na řadě českých soukromých škol, ale i na Slovensku, Rusku a Kazachstánu. Autor řady monografií a odborných publikací: Rossija v XXI. veke. Politika, ekonomika, kultura. Učebnik. Moskva: Aspekt Press 2016 (spoluautor); Politika a politický marketing. Praha: Ch. Bech 2013 (spoluautor); Rusko v 21. století. Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk 2013 (spoluautor); Modernizacija političeskich institutov, procesov i technologij v uslovijach globalizacii. Moskva 2012 (spoluautor); Teorie a praxe řešení politických konfliktů. Grada, Praha 2011 (spoluautor); Politické ideologie a teorie: Od starověku po rok 1848. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2011 (spoluautor); Politologie, 2. vyd. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009 a další. V letech 1992-93  pracoval na částečný úvazek na Úřadu vlády ČSFR, v letech 1994-2000 tajemník České společnosti  pro politické vědy  a člen redakční  rady časopisu Politologická  revue, v roce 1997 absolvoval stáž v USA na Kolumbijské Univerzitě, Institut války a míru.

Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.